Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Česko vysychá. Boj o vodu stojí miliardy

12. 02. 2019

Česko patří mezi země s vůbec nejmenším přítokem povrchové vody v Evropě, což je dáno jeho geografickou polohou. Kvůli tomu a celkovému úbytku srážek přibývá na mapách suchých oblastí. „Česká republika je odkázána na dešťovou vodu, tedy na srážkové úhrny. V jednotlivých oblastech se jejich průměrné výšky pohybují zhruba od 500 do 1000 milimetrů,“ vysvětlil ředitel asociace podnikatelů v geomatice Jaroslav Cibulka. V posledních třech letech jsou však mnohde nižší. Velkým problémem, na který poukazují klimatologové ve svých průzkumech, je to, že srážky v Česku přicházejí stále častěji v intenzivních deštích a stále více lokálně. V jednom místě je suché léto a vyprahlý podzim a jen o kousek dál bojují lidé s následky lokálních záplav po prudkých deštích. „Musíme se naučit s tímto režimem dešťových srážek žít a s dešťovou vodou v krajině a ve městech lépe pracovat,“ doplnil Cibulka. A to nejen kvůli zadržení vody v krajině, ale také kvůli snížení smyvu zemědělské půdy, omezení vodní eroze a následné sedimentace bahna v nádržích a vodních tocích, což omezuje jejich zadržovací kapacity, a dochází pak ke zvýšenému odtoku vody ze země.

 

Zdroj: www.e15.cz