Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

ALER 2019

02. 10. 2019 - 04. 10. 2019

Místo konání: Závažná Poruba

Program

Konferencia bude prebiehať v týchto sekciách:

 • Alternatívne zdroje energie
 • Akumulácia energie
 • Využitie energie

Časť konferencie zaoberajúca sa alternatívnou energetikou  má tri odborné sekcie:

 • Alternatívne zdroje energie
 • Akumulácia energie
 • Využitie energie

Témy konferencie:

Alternatívne zdroje energie

 • Slnečná energia
 • Veterná energia
 • Energia vody
 • Výroba elektriny z primárnych zdrojov
 • Získavanie tepla z primárnych zdrojov
 • Chemická energia (bioplyn, biometán, zemný plyn, …)

Akumulácia energie

 • Akumulácie elektriny
  • Batérie – od rezidenčného rozmeru k MW výkonu
  • Prečerpávacie vodné elektrárne
  • Mechanické úložiská
  • iné druhy uskladnenia elektriny
 • Akumulácie tepelnej energie
 • Akumulácie v energetických nosičoch (PCM, vodík, roztopená soľ, …)

Využitie energie

 • Energetická efektívnosť
 • Elektromobilita
  • Nabíjanie
  • Prevádzka
  • Riadenie veľkého počtu nabíjacích procesov
  • Modelovanie dopadov vysokého počtu EV
 • Prenos a distribúcia energií (elektrina, teplo, plyn, …)

Zdroj: www.aler.sk