Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

6. Slovak Emission Trading

10. 03. 2020

Místo konání: Hotel Devín, Bratislava

Hlavné témy konferencie:

  • Novinky v klimaticko - energetickej politike z pohľadu SR 
  • Aktuálna situácia v nastavení pravidiel v systéme EU ETS
  • Klimatické aspekty Energetické unie 
  • Stratégie obchodovania s emisiami
  • Revízia EU ETS a jej dopady na priemysel
  • Overovanie správ o emisiách skleníkových plynov 
  • Vybrané právne aspekty emisného obchodovania a dopady revízie EÚ ETS

Zdroj: www.bids.cz