Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

XXX. Seminář energetiků

21. 01. 2020 - 23. 01. 2020

Místo konání: Hotel Harmonie, Luhačovice

 • Udržitelné finance a jejich budoucí vliv na energetiku.
 • Dopad evropské legislativy na českou energetiku.
 • Příprava nového energetického zákona.
 • Emisní povolenky a změny v systému EU ETS od roku 2021.
 • Volné kapacity plynu a jeho role v energetickém mixu ČR.
 • Jsou OZE doplňkem nebo východiskem?
 • Obnovitelné zdroje a jejich vliv na stabilitu sítě.
 • Aktuální stav přenosové soustavy v ČR i okolních státech.
 • Změny v PpS a zkušenosti s obchodováním s PpS na denní bázi.
 • Elektromobilita, nároky na infrastrukturu a CO2 neutralita jako požadavek zákazníka.
 • Dopady vysokých cen emisních povolenek na konkurenceschopnost tepláren.

Zdroj: www.tot.cz