Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

Enviro 2020

04. 10. 2021 - 05. 10. 2021

Místo konání: Horský hotel Sepetná, Ostravice

Hlavním cílem konference je výměna praktických i legislativních zkušeností obou zemí na poli odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, klimatu, problematiky EIA a integrované prevence nebo BREF/BAT technologií.

Konference se účastní zástupci Ministerstva životního prostředí ČR i SR, české i slovenské inspekce životního prostředí, zástupci státní správy  a samosprávy, odborníci na monitorování kvality životního prostředí a zdraví obyvatel a provozovatelé významných průmyslových a energetických podniků.

Den 1

9:00 – 9:15 Oficiální zahájení konference

9:15 - 11:00 BLOK 1 - Odpady

11:40 - 13:00 BLOK 2 - Ovzduší

14:00 - 16:00 BLOK 3 - EVVO

17:00 - 19:30 Odborná exkurze, program

20:00 - 24:00 Společenský večer

Den 2

9:00 – 13:30BLOK 4 – IPPC, BREF/BAT

14:00 Závěr konference, neformální konzultace

Zdroj: www.envirokonference.cz