Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

ENERGIE +

04. 09. 2020 - 06. 09. 2020

Místo konání: Lysá nad Labem

Tematické okruhy veletrhu Energie +

 • firmy a instituce z oblasti elektroenergetiky, plynárenství, paliv a teplárenství
 • výroba, distribuce a přenos elektřiny
 • elektřina, plyn, paliva
 • efektivní využívání energie, úspory energie, osvětlení, vytápění, využití odpadního tepla
 • nové technologie v elektroenergetice a plynárenství
 • obnovitelné zdroje elektřiny a plynu
 • akumulace energie
 • využití elektřiny, zemního plynu a vodíku v dopravě
 • plynárenská infrastruktura, distribuce a přeprava plynu, zásobování plynem
 • trendy v plynárenství, role CNG, LNG, biometanu, vodíku
 • strojírenství pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství
 • nákup a prodej elektřiny a plynu, nové obchodní příležitosti
 • firemní, regionální, krajské a celostátní projekty v oblasti energetiky
 • plyn pro výrobu elektřiny a tepla
 • teplárenství, zásobování teplem, výroba tepla a chladu

Proběhne současně s 26. ročníkem veletrhu moderního vytápění, bytového vybavení a nábytku - výstava Domov a Teplo.

Zdroj: www.vll.cz