Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

Konference Nekonvenční zdroje elektrické energie 2021

23. 06. 2021 - 25. 06. 2021

Místo konání: Hotel Ryšavý, Vémyslice

Hlavní tematické oblasti konference:

  • Obnovitelné zdroje, fotovoltaika, větrné elektrárny, vodní elektrárny
  • Baterie a bateriové uložiště, ukládání energie, palivové články, vodíkové systémy
  • Elektromobilita, elektrické dopravní prostředky
  • Recyklace, legislativa, udržitelný rozvoj
  • Zkušebnictví, schvalovací řízení, normalizace

Vítány jsou všechny příspěvky z výše uvedených, příbuzných nebo souvisejících oblastí.

Svým zaměřením konference pokrývá nejen nejrozšířenější obnovitelné zdroje (fotovoltaika, větrná a vodní energie), ale i další méně známé typy obnovitelných zdrojů jako je geotermální energie nebo energie biomasy. Mezi nejběžnější typy obnovitelných zdrojů bezpochyby patří solární a větrné zdroje. Tyto zdroje jsou ze své podstaty neřiditelné, tedy nemůžeme prakticky ovlivnit, kdy produkují energii. Zapojení úložiště však umožňuje efektivní využití energie z těchto zdrojů podle skutečné potřeby.

Podstatná část konference je věnována právě uchovávání energie. Mezi významné druhy úložišť energie patří elektrochemické články, například dnes široce rozšířené lithium-iontové baterie, ale i nové, aktuálně vyvíjené typy baterií jako baterie lithium-síra a sodno-iontové baterie.

Pokud máme energii uloženou a připravenou k použití, nastává otázka, jak ji účinně spotřebovat. Řešením může být elektromobilita, nízkoenergetické budovy a ostrovní systémy. Pokud má být energie z obnovitelných zdrojů opravdu čistá, je nutné vyřešit zpětné využití a recyklaci elektrotechnických odpadů. Například bateriím z elektromobilů, které již nedosahují potřebných parametrů, lze vdechnout druhý život tím, že budou použity jako domácí uložiště elektrické energie ze solárních panelů a teprve potom tyto baterie recyklovat.

Zdroj: oze.tzb-info.cz