Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

Konference BaL, schůze sekce Teplo, Valná hromada 2021

15. 06. 2021

Místo konání: Hotel Atom v Třebíči

Společně s konferencí BaL pořádáme schůzi sekce výrobců tepla a elektřiny z biomasy a Valnou hromadu CZ Biom.

Všichni, kteří se přihlásili na původní online termín 25. 5. jsou automaticky přehlášeni na nový termín 15. 6. Pokud se akce nemůžete zúčastnit, prosíme o informaci na email sekretariat@biom.cz, abychom neblokovali místo ostatním zájemcům.

 

Program celého dne

8:15 registrace
9:00-12:30 konference Bioplyn a legislativa
9:30-12:30 schůze sekce Výroba tepla a elektřiny z biomasy
12:30 oběd
13:30-15:00 Valná hromada CZ Biom (jen pro členy CZ Biom)
15:00-17:00 schůze předsednictva CZ Biom (jen pro pozvané)

 

PROGRAMY POSTUPNĚ DOPLŇUJEME A AKTUALIZUJEME

Program BaL

  PŘEDNÁŠEJÍCÍ TÉMA
9:00 Jan Habart, CZ Biom Přivítání, nový zákon POZE, IRR, kritéria udržitelnosti
9:30 Adam Moravec, CZ Biom závěr z kontrol měření TVS, celníci a daň z plynu, valorizace provozní podpory
9:50 Martin Schwarz, CZ Biom Biometan a odbytové družstvo
10:05 Anna Tvrdíková, CZ Biom vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, problematika gastroodpadů
10:25 přestávka  
10:45 Aleš Kuták, KOZE Přehled dotací
11:05 Nano Energies Flexibilita a agregace
11:25 Roman Portužák, Siemens Od mikrogridu k virtuální elektrárně
11:45 Pavel Hrubý, TÜV SÜD Ověřování splnění kritérií udržitelnosti energie z biomasy
12:00 v jednání  
12:15 v jednání  
12:30 oběd  

Program schůze výrobců tepla a elektřiny z biomasy

  PŘEDNÁŠEJÍCÍ TÉMA
9:30 Jan Habart, CZ Biom úvod
9:45 Pavel Hrubý, TÜV SÜD kritéria udržitelnosti
10:05 Horký/Habart/Šafařík očekávaný trh s biomasou
10:25   zákon o POZE
10:45   přestávka
11:00 Robert Štefanec, NRG flex  
11:10 Richard Horký, CZ Biom  
11:30 Aleš Kuták, KOZE dotace
11:50 Plaček nové emisní limity
12:10 Anna Tvrdíková, CZ Biom diskuze k využití kompostu
12:20   různé
12:30   oběd

Program Valné hromady

8:15 registrace
12:30 oběd
13:30 zahájení Valné hromady
  kontrola usnášeníschopnosti
  zpráva o činnosti spolku za rok 2020
  finanční zpráva za rok 2020 a plán na rok 2021
15:00 ukončení Valné hromady

Vložné

Akce pro je členy CZ Biom zdarma.

Pro nečleny je vložné za online přenos 500 Kč.

Pro nečleny, kteří se stihli přihlásit na konferenci s fyzickou účastí v Třebíči, je vložné 900 Kč.

PLATBA NA MÍSTĚ NĚNÍ MOŽNÁ!

Platební instrukce obdržíte v potvrzovacím emailu po úspěšné registraci.

Nečlenové, kteří se přihlásili na původní online verzi konferenci BaL a zaplatili vložné, jsou automaticky přehlášeni na nový termín s fyzickou účastí v Třebíči s původní výší vložného. Pokud se akce nemůžete zúčastnit, prosíme o informaci na email sekretariat@biom.cz a situaci vyřešíme.

Média mají vstup zdarma, prosím do poznámky uvést název média.

Vstup na schůzi sekce Výrobců tepla a elektřiny z biomasy a na Valnou hromadu CZ Biom je jen pro členy CZ Biom!

 

Místo: hotel Atom v Třebíči

Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč

 

Valná hromada CZ Biom

DŮLEŽITÉ:

Prosíme, nezapomeňte, že hlasovat na Valné hromadě můžete pouze po uhrazení členského příspěvku Vaší společnosti na letošní rok 2021.
Druhou důležitou informací je, že během Valné hromady může hlasovat pouze jednatel společnosti nebo jeho zástupce, který nám a) předem na email sekretariat@biom.cz zašle sken Plné moci s úředně ověřeným podpisem jednatelespolečnosti nebo b) předá originál ráno při registraci v hotelu.

PLNÁ MOC (word)

PLNÁ MOC (pdf)

 

Proticovidová opatření

Účastníci se musejí prokázat, že splňují tyto podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Osoby účastné akce po celou dobu akce musejí používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu).

CZ BIOM NEBUDE PLOŠNĚ KONTROLOVAT SPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK. KAŽDÝ ÚČASTNÍK NA VYZVÁNÍ MUSÍ PROKÁZAT SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI NA HROMADNÝCH AKCÍCH DLE VÝŠE UVEDENÝCH MOŽNOSTÍ.

 

Registrace: otevřena – pouze pro online přenos konference BaL

 

Z každé společnosti se mohou zúčastit maximálně 2 zástupci s ohledem na aktuální možný maximální počet účastníků.

Bez registrace se není možné školení zúčastnit.

DŮLEŽITÉ: Po úspěšném přihlášení Vám na email účastníka 1 přijde během cca 1-2 hodin potvrzovací email, že Vaše registrace proběhla v pořádku. Pokud takový email neobdržíte, pravděpodobně došlo k problému a, prosím, vyplňte registraci znova.

Pro přihlášení více osob, použijte registrační formulář opakovaně.

Informace o osobních údajích:

Subjekt údajů dává svou registrací souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů spolkem CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s., sídlo Drnovská 507/73, 161 00 Praha, IČ: 61383929, DIČ CZ61383929. CZ Biom – České sdružení pro biomasu,  z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce, informování o aktivitách CZ Biom a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat dopisem nebo emailem na sekretariat@biom.cz

(V případě nesouhlasu Vám CZ Biom nebude moci zasílat informační emaily a veškerá komunikace bude muset probíhat korespondencí!)

Zdroj: czbiom.cz