Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

VIZE A PODPORA PRŮMYSLOVÉ A KOMUNITNÍ ENERGETIKY V ČR

23. 06. 2021 10:00 - 14:30

Místo konání: Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6

PROGRAM
9.30 Registrace
10.00–11.15 Úvodní blok
⸺ Zuzana Šolcová, výkonná ředitelka AEM
Zahájení konference, představení hostů a spoluorganizátorů
⸺ Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT
Uvítání hostů na domácí půdě, představení CIIRC a jeho programů, vize energetiky jako
moderního oboru kybernetiky
⸺ Oldřich Mužík, vedoucí oddělení pro Modernizační a Inovační fond,
Odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce SFŽP
Ivo Marcin, ředitel Odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce SFŽP
Transformace energetiky a její podpora, představení dotačních programů, diskuse
⸺ Richard Vidlička, člen představenstva a ředitel ČSZE
Představení nové vize ČSZE, zastoupení plátců EU ETS, nabídka nových programů
pro průmysl a energetické komunity
11.15–11.30 Diskuze
11.30–12.15 Lehký oběd, možnost prohlídky některé laboratoře CIIRC
12.15–14.15 Odborné přednášky
⸺ Nabídky nové činnosti AEM s podporou ČSZE pro průmysl a energetické komunity
⸺ Zuzana Šolcová, výkonná ředitelka AEM
Představení nového programu AEM
⸺ Petr Jeník, předseda představenstva ČSZE
Role teplárny v komunitní energetice
⸺ Ladislava Černá, vedoucí Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů FEL ČVUT
Diagnostika nových solárních zdrojů
⸺ Jindřich Běhal, hlavní softwarový architekt společnosti Cygni
Nové softwarové pomůcky pro výstavbu a provozování nových zdrojů
⸺ Hynek Beran, CIIRC ČVUT
Průmyslový podnik a energetická komunita, legislativa, dotace, příležitosti
⸺ Jiří Švorc, Odbor stavebnictví
Stavební zákon a stavební řízení u nových obnovitelných zdrojů v budovách
14.15 až 14.30 Diskuse
15.00 Valná hromada AEM
Vstup na konferenci je bez vložného.
Vzhledem k tomu, že v době plánování konference ještě nebyl jasný počet povolených účastníků,
je kapacita zasedací místnosti omezena na 60 míst.
Svou účast potvrďte na e-mailu aem@aem.cz.
Za organizační výbor konference: Zuzana Šolcová (AEM), Hynek Beran (CIIRC ČVUT)

 

Místo a datum konání:
Středa 23. 6. 2021, 10.00 až 14.30 hodin
(následuje valná hromada AEM)
CIIRC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6
Zasedací místnost v 10. patře, budova A

Zdroj: www.ciirc.cvut.cz