Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

Konference Životní prostředí – prostředí pro život 2021

16. 09. 2021 12:00 - 17. 09. 2021 20:00

Místo konání: Praha, Ballingův sál Národní technické knihovny

První den konference poskytne prostor pro prezentaci záměrů a výstupů projektů podpořených z programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR. Zaměření konference tak bude dáno hlavními prioritami programu, kterými jsou:

 • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
 • ochrana ovzduší,
 • odpadové a oběhové hospodářství,
 • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
 • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
 • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Druhý den konference bude věnován problematice udržitelného rozvoje a její odborný obsah bude zaštítěn strategickým dokumentem Zelená dohoda pro Evropu (The European Green Deal), jenž představuje soubor opatření, který by měl evropským občanům a podnikům umožnit plně využívat výhod, které s sebou přináší přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství. Hlavní témata druhého dne konference budou zaměřena na 5 základních okruhů:

 1. Opatření Zelené dohody pro udržitelný rozvoj
 2. Data, informace a znalosti pro udržitelný rozvoj
 3. Společenská odpovědnost firem a udržitelná výroba a spotřeba
 4. Zdravá planeta pro příští generace
 5. Veřejnost versus ochrana klimatu a udržitelný rozvoj
 6. Udržitelný rozvoj lidských sídel

Zdroj: www.cenia.cz