Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

Konference Provozní bezpečnost vyhrazených technických zařízení v souvislostech

21. 09. 2021 14:00 - 22. 09. 2021 22:00

Místo konání: Wellness & Congress Hotel U Kata, Kutná Hora

V rámci odborného programu konference bude pozornost věnována nejen novému zákonu, který byl právě podepsán prezidentem, ale také příprava prováděcích předpisů, kdy budou letité vyhlášky ČÚBP nahrazeny novými nařízeními vlády. Do programu konference jsou zařazeny aktuální informace z přípravy prováděcích předpisů.

Účast v odborném programu přislíbili přední odborníci z řad vědeckých institucí, orgánů státního odborného dozoru, technické inspekce, soudní znalci a členové vědecké rady APTI.

Nabitý odborný program doplní také tradiční moderovaná diskuze na závěr prvního dne, středověká hostina a vystoupení skupiny historického šermu. Pro zájemce bude také připravena v předvečer konference prohlídka historického centra Kutné Hory s průvodcem.

Zdroj: www.technicka-zarizeni.cz