Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

Odpadové hospodářství měst a obcí Nová pravidla a nové výzvy

18. 10. 2021 10:00 - 07. 12. 2021 12:00

Místo konání: online

Program a termíny webinářů:

18. 10. 2021, 12:30 – 14:30 hodin

1. Úvodní webinář: cesta k oběhovému hospodářství, nová odpadová legislativa
Nová odpadová legislativa s důrazem na vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady
Diskuse o dopadech nové legislativy do praxe a cestě k oběhovému hospodářství

Přednášející:
Jan Maršák, ředitel odborů odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR
Aleš Choutka, jednatel a garant projektu Obce jinak
Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství

Miloš Kužvart, výkonný ředitel, Česká asociace oběhového hospodářství

Radek Hořeňovský, předseda, Klastr WASTen, z.s. 

Pavel Pešek, starosta, Město Jílové u Prahy

Zástupce Svazu měst a obcí ČR (v jednání)
 

 

25. 10. 2021, 13:00 – 15:00 hodin

2. Nastavení poplatků za svoz komunálního odpadu, motivační systémy pro občany
Stanovení výše a způsobu výběru poplatků za svoz komunálního odpadu dle nové legislativy
Poplatky za svoz odpadu napříč českými městy. Jaké trendy se ukazují?
Motivační programy pro poplatníky - zkušenosti z praxe

Přednášející:
Štěpán Jakl, odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR
Aleš Choutka, jednatel a garant projektu Obce jinak
Miloš Kužvart, výkonný ředitel, Česká asociace oběhového hospodářství

Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství
Zástupce Ministerstva vnitra (v jednání)

Milan Kouřil, náměstek primátora pro ekonomiku, Město Jablonec nad Nisou

Zástupce Svazu měst a obcí ČR (v jednání)
Pavel Pešek, starosta, Město Jílové u Prahy

 

 

4. 11. 2021, 10:00 – 12:00 hod.

3. Organizace svozu odpadu ve městech a možnosti jeho optimalizace
Jak dosáhnout nižších výdajů a zároveň poskytovat dobrou službu občanům? Jaké jsou možnosti optimalizace svozu odpadu? (door to door systémy, duhová popelnice ….)
Jak mohou pomoci nové technologie? Zkušenosti z praxe
 

Přednášející:
Zástupce společnosti JRK Česká republika

Zástupce společnosti Inisoft

Zástupce Svazu měst a obcí ČR (v jednání)
Pavel Pešek, starosta města Jílové u Prahy

 

 

 

11. 11. 2021, 10:00 – 12:00 hod.

4. Provozování sběrných dvorů - jejich role a nastavení služeb
Podmínky pro provoz sběrných dvorů, nastavení parametrů služeb (provozní řády, zpoplatnění služby atd.)

Přednášející:
Aleš Choutka, jednatel a garant projektu Obce jinak
Zástupce společnosti Inisoft

Zástupce Svazu měst a obcí ČR (v jednání)

 

18. 11. 2021, 10:00 – 12:00 hod.

5. Odpad jako zdroj. Využití odpadu jako druhotné suroviny
Jak vypadá situace na trhu s recykláty. Co se dál děje s vytříděným odpadem? Jak fungují obchodníci s odpadem? Nové možnosti využití odpadů jako druhotných surovin? Jak přispět k rozvoji trhu s recykláty?

Přednášející:

Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství

Zástupce klastru WASTen

Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR (v jednání)

Olga Dočkalová, starostka obce Sudice (v jednání)
 

25. 11. 2021, 10:00 – 12:00 hod.

6.  Optimalizace svozu odpadu ve městech. Jak zapojit živnostníky do obecního systému nakládání s odpady?
Jaké jsou možnosti optimalizace svozu odpadu?

Jak zapojit živnostníky do systému hospodaření s odpady? Co je potřeba ohlídat a jak nastavit pravidla.

 

Přednášející:
Aleš Choutka, jednatel a garant projektu Obce jinak
Josef Kotál, vedoucí odboru životního prostředí, Vimperk

Zástupce Svazu měst a obcí ČR (v jednání)

Zástupce společnosti Macron Software (v jednání)

 

 

2. 12. 2021, 10:00 – 12:00 hod.


7. Předcházení vzniku odpadů, možnosti energetického využití odpadu
Nová legislativa motivuje obce k hledání nových cest k minimalizaci vzniku odpadu. Všechny obce chtějí dosáhnout na třídící slevu a maximálně snížit poplatky za skládkování. Jak toho dosáhnout? Hledání nových způsobů k minimalizaci odpadů. Připravovaná směrnice k předcházení vzniku odpadů. Zkušenosti z praxe. Inspirace z realizovaných projektů.

Možnosti spalování a energetického využití odpadu dle nové legislativy. Připravované projektové záměry a jejich současný stav. Technologie a technologické trendy.

 

Přednášející:
Zástupce společnosti JRK Česká republika

Zástupce klastru WASTen

Milan Kazda, starosta obce Kněžice

 

 

7. 12. 2021, 10:00 – 12:00 hod.

 

8. Co s bioodpadem?
Jak je bioodpad řešen v současné odpadové legislativě?

Zkušenosti s provozováním komunitních kompostáren. Optimalizace svozu bioodpadu

Gastroodpad v režii měst? Jak nastavit spravedlivá pravidla pro firmy/původce odpadu?
 

Přednášející:
Zástupce společnosti JRK Česká republika

Zástupce klastru WASTen

Zástupce Svazu měst a obcí ČR (v jednání)

Zástupce CZ Biom

 

 


Reference, minulé akce:

Komunální odpad – nová legislativa a praxe v obcích - 8. 6. 2021 (cca 550 shlédnutí)
https://www.youtube.com/watch?v=vvwH7T68O7I

Komunální odpad – nová legislativa a praxe v obcích - 14. 6. 2021 (cca 350 shlédnutí)
https://www.youtube.com/watch?v=7gJL6NlV7VE

Společnost VIDA conference navazuje na rozsáhlé zkušenosti s přípravou a realizací konferencí, seminářů i on-line akcí pod hlavičkou B.I.D services, s.r.o. určených pro veřejnou správu i soukromé subjekty z oblasti energetiky, vodárenství, dopravy, finančního managementu, dotačního managementu atd.

 

Kontakt:

V I D A conference

Marcela Musílková, musilkova@vidacon.cz
+420 737130932

Hana Němejcová, nemejcova@vidacon.cz
+420 604473810

www.vidacon.cz

Zdroj: www.vidacon.cz