Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

Bezpečnost vyhrazených technických zařízení a prováděcí předpisy

18. 01. 2022 08:45 - 12:15

Místo konání: U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení. Školení získalo v rámci systému odborného plynárenského vzdělávání 2 body. V programu celoživotního vzdělávání ČKAIT akce hodnocena
1 kreditem

Přednášejí odborníci a lektoři registrovaní v systému odborného plynárenského vzdělávání a další odborníci z praxe.

Zdroj: www.cgoa.cz