Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

SOLÁRNÍ ENERGIE A AKUMULACE V ČR

26. 05. 2022 09:00 - 17:00

Místo konání: Praha O2 Univerzum

Program 

9:00 – 9:40 Blok I.
Budoucnost energetiky z pohledu vrcholných politiků


Moderuje: Jan Fousek, předseda představenstva, Solární asociace


Jan Krčmář, výkonný ředitel, Solární asociace: Zahájení, úvodní slovo


Kadri Simson, eurokomisařka pro energetiku: Význam FVE v energetickém mixu EU z pohledu EK


Jozef Síkela, ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: FVE v českém energetickém mixu, Nový energetický zákon


Anna Hubáčková, ministryně, Ministerstvo životního prostředí ČR: Výstavba nových OZE z pohledu MŽP (ModFond, OP ŽP, NZÚ aj.)


Helena Langšádlová, ministryně pro vědu,výzkum a inovace ČR: Obnovitelné zdroje a moderní energetika jako šance pro českou vědu a výzkum

 


9:40 – 10:00 PŘESTÁVKA

 


10:00 – 11:00 Blok II.
Šance a bariéry pro českou fotovoltaiku


Moderuje: Oldřich Sklenář, analytik, Asociace pro mezinárodní otázky

René Neděla, náměstek Sekce energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Pohled MPO na budoucnost fotovoltaiky


Pavel Zámyslický, ředitel Odboru energetiky a ochrany klimatu dočasně pověřený řízením Sekce ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí ČR: Priority MŽP v energetice a klimatu v rámci předsednictví ČR


Petr Kusý, člen Rady ERÚ: Nová tarifní struktura směrem k aktivním spotřebitelům a energetickým komunitám 

 

Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS: Průběžné výsledky studie zdrojové přiměřenosti ČR


David Šafář, člen představenstva EG.D: Připojování nových FVE do distribuční soustavy


Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu, SFŽP ČR: Podpora fotovoltaiky – aktuální výzvy a budoucnost

 


11:00 – 11:20 PŘESTÁVKA

 


11:20 – 12:25 Blok III.
Fotovoltaika a další moderní trendy jako příležitost pro český průmysl


Moderuje: Jan Fousek, předseda představenstva, Solární asociaceBohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky, Svaz průmyslu a dopravy ČR


Michal Kocůrek, managing consultant, EGÚ Brno a.s.: Pohled na vývoj FVE vs. plyn ve světle aktuální energetické krize


Jiří Gavor, výkonný ředitel ANDE – Asociace nezávislých dodavatelů energií: Co čekat u cen energií?


Jan Krčmář, výkonný ředitel, Solární asociace: FVE jako šance pro průmysl, PPA kontrakty


Martin Sedlák, programový ředitel, Svaz moderní energetiky: Moderní energetika pro firmy


Martin Panáč, předseda představenstva AKU-BAT CZ: Akumulace jako nedílná součást rozvoje OZE

 


12:25 – 14:15 OBĚD

 


12:50 – 14:15 Technický workshop


Trendy a praktické zkušenosti ve fotovoltaice


Moderuje: Pavel Hrzina, odborný asistent, Katedra elektrotechnologie, České vysoké učení technické v Praze


Jan Černý, Managing Director oddělení Monitoring and Control, Photon Energy: Správa a provoz FVE – praktické zkušenosti


Tomáš Brouček, Manager rozvoje obchodu, Huawei Technologies (Czech) s.r.o./ František Žák, vedoucí technik, Photomate s.r.o.: Komplexní portfolio a podpora jako cesta k optimalizaci energetických nákladů


Miroslav Calda, CEO, Atlantis management s.r.o.: Projektová příprava a povolovací proces FVE 


Ladislava Černá, manažerka Centra pokročilé fotovoltaiky, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická: Trendy v materiálech, panelech, střídačích

 


14:15 – 15:25 Blok IV.
Trendy v moderní energetice


Moderuje: Kateřina Davidová, projektová koordinátorka, Centrum pro dopravu a energetiku


Jan Kalina, člen představenstva a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ: Rozvojové plány v oblasti fotovoltaiky


Zdeněk Tříska, COO, SOLAR GLOBAL a.s.: Vodík, akcelerátor energetické soběstačnosti


Petr Nezveda, ředitel společnosti SAKO Brno SOLAR, a.s.: Plány města Brna v komunitní energetice


Petr Krejčíř, ředitel pro technologie budov, Siemens, s.r.o., Smart Infrastructure: Jak mohou chytré budovy podpořit rozvoj OZE a moderní energetiky


Jiří Bím, vedoucí sekce a garant tématu agrivoltaiky, Solární asociace: Agrivoltaika v ČR - šance a bariéry


Pavel Doucha, partner, DOUCHA ŠIKOLA advokáti s.r.o.: PPA smlouvy jako nástroj rozvoje solární energetiky


Jan Jašek, Head of Industy Expertise Center, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Financování ESG a udržitelných energetických projektů

 


15:25 – 15:45 PŘESTÁVKA

 


15:45 – 17:00 Blok V.
Legislativa


Moderuje: Jan Krčmář, výkonný ředitel, Solární asociace


Marc Müller, partner, bpv BRAUN PARTNERS: Aktuální právní otázky v souvislosti s provozem FVE


Jan Kořán, advokát a společník, Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.: Praktické otázky připojování výroben k distribuční soustavě


Peter Pikna, specialista rozvoje obnovitelných zdrojů,ČEZ Obnovitelné zdroje: Technické zkušenosti z provozu nových FV instalací ČEZ - Ledvice, Dukovany, Štěchovice


Žanet Hadžić, ředitelka odboru stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj: Povolovací procesy pro nové FVE


Jan Maršák, ředitel Odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR: Nařízení EU o bateriích


17:00 ZÁVĚR, DISKUZE

Zdroj: www.solarnikonference.cz