Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

PRO-ENERGY CON 2023

09. 11. 2023 09:00 - 10. 11. 2023 19:00

Místo konání:

Hlavní témata konference zahrnují:

I.           Poskytování flexibility a role agregátora v řízení elektrizační soustavy: Agregace flexibility představuje revoluční koncept, který mění československý trh s elektřinou. Nové legislativní změny umožnily vstup agregátorům flexibility, kteří začínají měnit pravidla hry. Na konferenci se dozvíme více o tom, jak se trhy mění a jak se můžeme zapojit.
 
II.         Kam kráčí plynárenství: Dynamicky se vyvíjející oblast plynárenství bude také jedním z hlavních témat konference. Budeme diskutovat o nových technologiích, zdrojích a trendech v plynárenském průmyslu a jejich dopadu na energetický sektor.
 
III.       ESG rating, snižování uhlíkové stopy a taxonomie na cestě k dekarbonizaci: S rostoucím důrazem na udržitelnost a ochranu životního prostředí se stále více klade důraz na #ESG (environmentální, sociální a správní) aspekty energetického průmyslu. Diskutovat budeme o různých opatřeních a strategiích pro snižování uhlíkové stopy a přechodu na dekarbonizaci, stejně jako o nových taxonomických systémech.
 
IV.        LEX OZE II.-X. aneb co bude dál?: Pozornost se také zaměří na aktuální legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zejména na LEX OZE II. Získáme informace o nových podmínkách a příležitostech pro rozvoj obnovitelných zdrojů.
 

Zdroj: