Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

Waste to Energy 2023

28. 03. 2023 09:00 - 29. 03. 2023 18:00

Místo konání: Praha, Clarion Congress Hotel Prague

Program

14. mezinárodní odborná konference

Waste to Energy 2023
Energetické využití odpadu

28. - 29. března 2023Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 33, Praha 9

 

konference je organizována ve spolupráci se STEO
(Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů)PROGRAM KONFERENCE
 
28. 3., úterý
 
8.15       registrace
9.00       zahájení konference
 
9.05       úvodní zdravice
zástupce, Ministerstvo životního prostředí ČR
Ella Stengler, Managing Director, CEWEP (Confederation of European WtE Plants)
Aleš Bláha, představenstvo, STEO
 
9.20       TECHNICKÉ PREZENTACE PROZOVATELŮ ZEVO, moderující
 
ZEVO Malešice
prezentace I., GOLEM (Generální oprava linek, ekologizace a modernizace)
prezentace II., Požár (případová studie)
prezentace III., Separace škváry
 
SAKO Brno
prezentace
 
11.00 - 11.20     Coffee Break
 
TERMIZO Liberec
prezentace
 
ZEVO Plzeň
prezentace
 
TECHNICKÉ PREZENTACE
 
prezentace
Rudi Karpf, Technical University Mittelhessen
 
přeprava, doprava odpadů
Martin Doležal, jednatel, Brnie, s.r.o
 
12.30     oběd
 
13.30     prezentace posterové sekce (součástí letošní konference bude posterová  sekce, na vystavené postery (akademické i firemní) upozorníme formou PPT prezentace)
 
14.00     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, moderující:
témata:

 • dotační podpora státu a EU
 • komerční zdroje financování projektů
 • a další

přednášející:
zástupce, SFŽP (Modernizační fond ČR)
zástupce, EIB
Pavel Beran, Energy Finance Director, Komerční banka
Jiří Jirásek, předseda představenstva, Národní rozvojová banka
 
15.30     Coffee Break
 
15.45     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, moderující:
témata:

 • výhledy/směry evropské legislativy
 • legislativa ČR (novela národního odpadového plánu)
 • taxonomie EU
 • regulace - IPPC, BAT, BREF
 • a další (kaly, TAP)

přednášející:
zástupce, Ministerstvo životního prostředí ČR
Václav Král, poslanec, PSP ČR (předseda podvýboru pro technickou ochranu ŽP)
Ella Stengler, Managing Director, CEWEP (Conferderation of European Waste-to-Energy Plants)
Markus Gleis, Umweltbundesamt, Germany
Peter Quicker, RWTH Aachen University of Technology of Fuels
Miloš Kužvart, výkonný ředitel, Česká asociace oběhového hospodářství
Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství
Martin Hájek, výkonný ředitel, Teplárenské sdružení ČR
 
17.00 - 18.00
 
PANELOVÁ DISKUSE k oběma blokům, moderující
důraz na téma: kaly, TAP
 
18.30 - 24.00, raut, víno, networking (hotelová restaurace Zodiac)
 
--
 
29. 3., středa
 
8.00       registrace
9.00       PANELOVÁ DISKUSE ředitelů a managementu ZEVO, moderující:
témata:

 • Trendy v oblasti odpadového hospodářství
 • ZEVO v kontextu energetiky ČR
 • Význam ZEVO v kontextu energetiky a teplárenství
 • Význam ZEVO pro město (zahraniční zkušenost: Vídeň)

úvodní prezentace:
Blahoslav Němeček, partner, EY
Helga Stoiber, Senior Partner, UVP Environmental Management and Engineering (ZEVO Vídeň)
 
panelisté:
Aleš Bláha, ředitel, ZEVO Malešice
Pavel Bernát, předseda představenstva, TERMIZO a. s.
Karel Jelínek, generální ředitel, SAKO Brno, a. s.
Pavel Veselý, ZEVO Plzeň
Mirek Topolánek*, předseda výkonné rady, Teplárenské sdružení ČR
 
 
 
 
10.30     Coffee Break
 
10.50     PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK, moderující:
témata:

 • připravované a realizované projektové záměry ČR a zahraničí

přednášející:
Miroslav Krpec*, předseda představenstva, Energotrans, a. s. (ZEVO Mělník)
Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva, Teplárna České Budějovice, a. s. (ZEVO Vráto)
Petr Mareš, technický ředitel, United Energy, a. s. (EVO Komořany)
--
VEOLIA (Dětmarovice, Přerov)*
 

 • porovnání ekonomiky výstavby a provozu ZEVO (50 kt/rok, 100 kt/rok, 300 kt/rok)
 • na co si dát pozor u nových projektů

přednášející:
Peter Quicker, RWTH Aachen University of Technology of Fuels
 
12.00     TECHNOLOGIE
zástupci technologických firem
MARTIN
VALMET
SUMITOMO
LUEHR FILTER
a další
 
13.00     závěr konference, společný oběd
--
 
16.00 - 18.00     EXKURZE ZEVO MALEŠICE
Exkurze je určena pro zástupce měst a obcí.
 

Zdroj: allforpower.cz