Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

DIGITÁLNÍ ENERGETIKA 2023

30. 03. 2023 08:00 - 16:00

Místo konání:

Je třeba průběžně monitorovat stav celé energetické soustavy, dynamicky vyrovnávat technické poměry v síti i umožnit vyrovnávání nabídky a poptávky v reálném čase, čímž se zajistí stabilita sítě při významnějším podílu decentrálních/obnovitelných zdrojů.

Energetiku čeká proces adopce moderních technologií a nástrojů, které svou zralost mnohdy již prokázaly v jiných odvětvích.

Cílem konference DIGITÁLNÍ ENERGETIKA 2023 je seznámit účastníky s úlohou moderních IT a komunikačních technologií při řešení klíčových problémů moderní digitální energetiky.

 

Na konferenci se setkají:

 • Představitelé současné a budoucí energetiky (výroba, přenos, distribuce, obchod s elektřinou, poskytovatelé SVR – služeb výkonové rovnováhy, agregátoři flexibility, odběratelé elektřiny, a další)
 • Dodavatelé komunikačních a IT technologických řešení
 • Zástupci akademické sféry a státní správy

 

Akcerátory transformace energetiky

 • transformace energetiky, navyšování objemů dat, počtu hráčů, komunikovaných bodů, transakcí a jejich četnosti.
 • spolupráce operátorů sítí / koordinace fyzických toků
 • umožnění bezpečných obchodů v dynamickém prostředí moderní energetiky (semafor, monitoring, analytika, síťové modely, optimalizace, náhrada HDO)
 • nová řešení (Hybridní zdroje pro poskytování SVR, drony a analýza obrazu)
 • datové / kooperační platformy
 • komunikační technologie pro digitální energetiku
 • využití Big Data & AI (umělé inteligence) v digitální energetice

Trhy, agregace, obchodování

 • agregace do EE
 • agregace do SVR – Služeb výkonové rovnováhy
 • agregátoři flexibility
 • energetická společenství
 • energetické úspory
 • dynamické tarify

Kybernetická bezpečnost v energetice

 • zabezpečení koncových zařízení
 • přenosy a ukládání dat
 • provozní bezpečnost
 • dohled, monitoring (provozní vs. cyber), aktivní ochrana
 • procesy, analytika a zpracování dat

Zdroj: www.digitalnienergetika.cz