Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

SOLÁRNÍ ENERGIE A AKUMULACE V ČR

30. 05. 2023 21:00 - 21:00

Místo konání: Praha, O2 Universum

Sedmý ročník největší české konference zaměřené na fotovoltaiku a akumulaci bude tuto výraznou obměnu energetického trhu reflektovat. Probereme dlouho očekávané legislativní novinky usnadňující budování nových elektráren a umožňující vznik energetických komunit, sdílení elektřiny a rozšiřování fotovoltaiky na střechy bytových domů. Podíváme se na to, jaký vliv má současná situace v energetice na nové projekty a na budoucí PPA smlouvy. Představíme nové trendy v akumulaci a agrivoltaice, a chybět nebude ani ryze technická část věnovaná kvalitě instalací, připojování do sítě, protipožární ochraně a měření po fázích.

To vše za účasti zajímavých speakerů – zástupců ministerstev, Energetického regulačního úřadu, ČEPS, výrobců, obchodníků s elektřinou a mnoha dalších.

 

Program

9:00 - 9:45

Blok I.

Úvodní blok

Moderuje: Jan Fousek, předseda představenstva, Solární asociace

 

Jan Krčmář, výkonný ředitel, Solární asociace

 

Přivítání a aktuální stav FVE a akumulace v ČR

 

 

Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu

Postoj MPO k rozvoji obnovitelných zdrojů a akumulace

 

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí

Pohled vlády na energetickou transformaci ČR

 

Petr Hladík, ministr životního prostředí

Postoj MŽP k výstavbě nových FVE

 

Maroš Šefčovič, místopředseda Evropská komise, Interinstitucionální vztahy a strategický výhled

Surovinová soběstačnost pro OZE a baterie (video-projev)

 

Mikuláš Peksa, poslanec Evropského parlamentu

Evropský parlament a obnovitelné zdroje

9:45 - 10:50

Blok II.

Připojování nových FVE

Moderuje: Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace

 

Pavel Čada, místopředseda představenstva EG.D

 

Úvodní prezentace - Problematika připojování nových FVE

 

 

Martina Krčová, členka Rady, Energetický regulační úřad

Pohled regulátora

 

René Neděla, zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Pohled ministerstva

 

René Milota, zástupce instalační společnosti

Problematika připojování ze strany instalační společnosti

 

Marek Lang, člen představenstva, Svaz moderní energetiky

Možná řešení problémů s připojováním

 

Eliška Beranová, právnička a vedoucí legislativní skupiny, Unie komunitní energetiky

Energetická společenství a PDS

10:50 - 11:20

PŘESTÁVKA

11:20 - 12:20

Blok III.

Akumulace a flexibilita: trendy, využití, legislativa

Moderuje: Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace, výkonný ředitel asociace AKU-BAT

 

Blahoslav Němeček, partner E&Y

 

Legislativní přehled a bariéry rozvoje - akumulace a agregace flexibility

 

 

Pavel Šolc, člen představenstva, ČEPS

Akumulace a flexibilita jako stabilizační prvek elektrizační soustavy

 

František Žák, specialista provozu sítí a bateriových úložišť, Photomate

BESS - obchodování na krátkodobých trzích a optimalizace výroby z FVE

 

Tomáš Molek, Senior Consultant for Flexibility Domain, Unicorn

Jak efektivně poskytovat a agregovat flexibilitu

 

Zdeněk Tříska, ředitel Solar Global, člen představenstva Asociace AKU-BAT

Vodík a baterie - role v transformaci energetiky a průmyslu EU

 

Jan Kalina, člen představenstva, ČEZ

Plány skupiny ČEZ v akumulaci a poskytování flexibility (TBD)

 

Darina Merdassi, členka představenstva, E.nest Energy a.s. , člen skupiny Decci

Technologický komplex Energy nest - nový zdroj flexibility

 

Diskuze

12:20- 13:30

OBĚD

13:30 - 14:40

Blok IV.

Technický blok - aktuální témata okolo výstavby střešních elektráren

Moderuje: Ondřej Novák - Obnovitelně.cz / Svaz moderní energetiky

 

Pavel Hrzina, odborný asistent ČVUT v Praze/ Solární asociace

 

Český unikát fakturace po fázích

 

 

Ladislava Černá, manažerka Centra pokročilé fotovoltaiky, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

Provoz a údržba střešních systémů

 

Miroslav Calda, jednatel, Altantis management

Zkušenosti s instalací FVE vzhledem k PBŘ versus realita

 

Jiří Skalický, ředitel odboru památkové péče Magistrát hl. města Prahy

Řešení FVE na památkách

 

Jan Kořán, společník, KF Legal s.r.o.

LEX OZE II a komunitní energetika

 

Jan Jašek, Head of Industy Expertise Center, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Modely fungování a způsoby financování nových FVE

14:40 - 15:00

PŘESTÁVKA

15:00 - 16:30

Blok V.

Trendy ve fotovoltaice

Moderuje: Jan Staněk, ekonom a zakladatel ElectroDad.cz

 

Pavel Doucha, jednatel, Doucha Šikola advokáti s.r.o.

 

PPA v České republice: základní druhy, právní limity jejich použití a dosavadní praxe

 

 

Ondřej Žídek, výkonný ředitel, Sunnywatt Group a.s.

Zkušenosti dodavatele s realizací projektů na bázi PPA v ČR

 

Jan Černý, Managing Director oddělení Monitoring and Control, Photon Energy

Demand Side Response – praktické zkušenosti z Polska a příležitost pro české podniky

 

Jan Troják, ředitel, Projektové financování, Československá obchodní banka a.s.

Financování FVE – merchant risk a PPA

 

Jiří Houžvík, CEO, Bayo.s

Zakládání staveb FVE suchou cestou, testování a strojní vybavení

 

Jiří Bím, vedoucí sekce a garant tématu agrivoltaiky, Solární asociace

Agrivoltaika: aktuální situace v ČR

16:30

Závěr, diskuze

 

Zdroj: www.solarnikonference.cz