Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na kalendář akcí

Životní prostředí - prostředí pro život 2024

07. 11. 2024 09:00 - 08. 11. 2024 17:00

Místo konání: Ballingův sál Národní technické knihovny, Praha

K účasti a prezentaci na konferenci jsou zvány primárně výzkumné týmy, které se podílejí na řešení projektů Programu Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR. V případě, že nebude kapacita příspěvků z tohoto programu naplněna, rádi uvítáme mezi přednášejícími i zástupce projektových týmů z jiných programů, jejichž zaměření je v souladu s prioritami tohoto programu i naší konference.

Témata konference:

  • odpadové a oběhové hospodářství,
  • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů včetně jejich udržitelného využívání,
  • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
  • ochrana klimatu a adaptace na změny a zlepšení kvality ovzduší,
  • nástroje ochrany životního prostředí aj.

Zdroj: www.cenia.cz