Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Budou tři biliony korun na energetiku stačit?

10. 10. 2019

Zasedání zahájil Evžen Tošenovský, poslanec Evropského parlamentu a člen Výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). René Neděla, náměstek ministra pro energetiku na Ministerstvu průmyslu a obchodu, hovořil o přípravách vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. V této souvislosti připomněl doporučení Evropské komise na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energie z 21 na 23 procent. Splnění všech cílů v oblasti energetiky a ochrany klimatu do roku 2030 vyčíslil na tři biliony korun. Možné varianty dalšího rozvoje české energetiky a jejich dopady následně popsal Aleš Tomec, předseda představenstva OTE. Jedním ze závěrů bylo, že případné kompletní odstoupení od jaderných zdrojů by způsobilo velmi výrazné navýšení nákladovosti, dovozní závislost a komplikace při zajištění spolehlivých dodávek elektřiny.

Martin Herrmann, člen představenstva innogy SE, informoval o detailech dělení energetické skupiny innogy v ČR. Zdůraznil, že tato skutečnost neznamená žádnou změnu ve spolehlivosti a bezpečnosti dodávek energií pro její zákazníky. Dávid Hajmán, ředitel Strategie v ČEZ, popsal očekávaný vývoj evropské energetiky v kontextu klimatické politiky EU a jednotlivých států. Martin Záklasník, generální ředitel skupiny E.ON v České republice, hovořil o poptávce po úsporných energetických řešeních u firemních a municipálních zákazníků a zhodnotil potenciál jednotlivých opatření pro zajištění dlouhodobě dostupné, bezpečné a udržitelné energetiky ČR.

Více informací zde.