Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Zaměstnanci tzv. kritické infrastruktury nemohou čerpat dovolenou

30. 03. 2020

"Současně se nařizuje kritickým zaměstnancům určitý specifický režim, ve smyslu trávení svého času v místě, na kterém se domluví se zaměstnavatelem, s ohledem na cestování a podobně," uvedl dnes ministr. Kritickou infrastrukturou jsou podniky, u kterých by narušení jejich funkce mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva nebo zdraví osob.

Za předpokladu, že dojde u zaměstnanců těchto podniků ke klinickým příznakům, mají podle Havlíčka tito lidé také určité specifické povinnosti, jiné než v běžném zaměstnání. "Tito zaměstnanci poté musí používat respirátory řady FFP2," uvedl Havlíček. Další nařízení podle něj týkají podniků kritické infrastruktury jako takových. "A to takové, aby zabezpečili všem zaměstnancům bydliště zdarma v místě výkonu práce, další základní životní potřeby a přiměřený kontakt těchto zaměstnanců s rodinou a osobami blízkými," dodal.

K izolaci svých dispečinků už v minulých dnech některé firmy takzvané kritické infrastruktury přistoupily. Státní provozovatel ropovodů Mero spustil minulý pátek krizový plán a izoloval dispečink, z něhož pracovníci řídí provoz ropovodů Družba a IKL a tankoviště ropy. Operátoři a dispečeři jsou zcela izolováni od ostatních zaměstnanců a vždy na týden i od svých rodin.

Podobný krok učinil také ČEZ. Firma předminulý víkend spustila takzvaný projekt Maják. Ten spočívá mimo jiné v tom, že zaměstnanci dispečinku společnosti ČEZ Distribuce pracují v týdenních cyklech, jsou ubytováni v budově dispečinku a izolováni od okolního světa. Firma má tři dispečerská pracoviště v různých lokalitách, která jsou vzájemně zastupitelná. Všechna jsou vybavena trvanlivými potravinami podle požadované nutriční hodnoty na 14 dní, balenou vodou a kuchyněmi.

Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany pak snížily kvůli šířící se nákaze koronaviru systém počtu směn ze šesti na čtyři. Dvě směny drží vedení elektráren vždy 14 dní doma jako zálohu.

Zdroj: ČTK