Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Možnost účasti v polském kapacitním mechanismu

22. 05. 2020

Zavedení kapacitního mechanismu pro zabezpečení dodávek v energetice v Polsku schválila Evropská komise v únoru 2018, a to s možnou účastí poskytovatelů kapacit ze sousedních zemí. Společnosti ČEPS a PSE SA nyní vyjednávají o smlouvě, jejíž principy pak budou implementovány do národních pravidel (smlouvy) českého provozovatele. Tuto smlouvu pak bude muset podepsat každý zájemce o účast v polském kapacitním mechanismu. Cílem společnosti ČEPS je umožnit účast v aukci s dodávkou od roku 2025, tj. v prvním roce, kdy bude možná přeshraniční účast. Aukce pro dodávku v roce 2025 je naplánovaná na prosinec letošního roku.

Rolí společnosti ČEPS spolu s ostatními provozovateli přenosových soustav z tzv. synchronního profilu (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. a 50Hertz Transmission GmbH), bude především garance pravdivosti informací, předávání dat pro vyhodnocení účasti a spolupráce při ověřování způsobilosti a připravenosti českých účastníků.

Více informací zde.

Zdroj: ČEPS a.s.