Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Novinky v OZE II/VI/2020

10. 07. 2020

EU podle IEA není na cestě ke splnění energetických cílů

23. 6. 2020 Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila studii týkající se udržitelné obnovy ekonomiky. Zpráva byla zpracována ve spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem (IMF). Ve studii IEA upozorňuje na to, že rozhodnutí, kterými se státy nyní budou v oblasti energetiky nyní řídit, poznamenají jejich ekonomiky na léta dopředu.  

29. 6. 2020 Do roku 2018 se celkové emise skleníkových plynu v rámci EU výrazně snížily. V porovnání s rokem 2005 poklesly o 17 %, s rokem 1990 pak o 23 %. Hlavními faktory pohánějící snižování emisí v energetickém sektoru byly zvyšování energetické účinnosti, integrace obnovitelných zdrojů energie do energetických mixů jednotlivých členských států EU a postupný odklon od uhlí. Přesto EU není dle nejnovější reportu Mezinárodní energetické agentury (IEA) na cestě k tomu, aby dosáhla vytyčených cílů pro rok 2030.

OZE v Česku dokáží pokrýt značnou část spotřeby i ušetřit

16. 6. 2020 Větrné elektrárny mohou v roce 2040 reálně pokrýt 31 procent dnešní spotřeby elektřiny v Česku, a to po zohlednění všech omezení a praktických těžkostí spojených s jejich realizací. Vyplývá to ze studie připravené Ústavem fyziky atmosféry Akademie věd ČR (AV ČR) pro Českou společnost pro větrnou energii (ČSVE) a Komoru obnovitelných zdrojů energie. Skutečný rozvoj podle těchto organizací závisí na přístupu státu.

24. 6. 2020 Státu se z provozu solárních elektráren vrací zpět polovina: více než 14 miliard korun ročně. Podpora je podstatně nižší, než uvádí vláda. Především v souvislosti s fotovoltaikou slýcháme pravidelně informace o vysoké částce, kterou stát na její podporu každoročně vynakládá. Energetičtí experti z renomované poradenské společnosti EY však nyní rozkryli bilanci výdajů z veřejných zdrojů na podporu solárních elektráren a porovnali je s příjmy plynoucími z jejich provozu. Výsledky této analýzy ukazují, že stát získává ročně ze solární energetiky 14,1 miliard korun. Mezi největší položky na straně příjmu státu patří solární odvod a daně právnických osob.

Sněmovna chce efektivní boj se suchem i žalobu na Polsko

18. 6. 2020 Sněmovna žádá vládu, aby jí do konce září předložila harmonogram příprav a plnění koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR. Sněmovna se na tom usnesla po debatě nad zprávou vlády o ochraně klimatu. S návrhem usnesení přišel předseda klubu STAN Jan Farský. Poslanci STAN iniciovali i mimořádné jednání Sněmovny, na němž se probíraly především zákony týkající se vody a sucha.

24. 6. 2020 Česko by podle sněmovního výboru pro životní prostředí mělo kvůli dolu Turów v blízkosti českých hranic zažalovat Polsko u Soudního dvora EU pro nedodržování unijního práva. Výbor požádal vládu, aby kvůli tomu vypracovala podnět Evropské komisi. Ministerstva zahraničí a životního prostředí pak mají výbor podle jeho do čtyř měsíců informovat o dalším postupu.

Zdroj: ENERGY-HUB