Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Skupina EFG je novým majitelem bioplynové stanice Vyškov

13. 08. 2020

Skupina EFG se akvizicí BPS ve Vyškově opět rozrostla. Po loňské akvizici elektrárny Mostek přibyla k EFG Rapotín BPS další bioplynová stanice, která se soustředí na zpracování biologicky rozložitelného odpadu. „Akvizicí stanice ve Vyškově sledujeme zejména rozšíření našeho portfolia projektů zaměřených na energetickou produkci z obnovitelných zdrojů. Jsme přesvědčeni, že investovat do energetického využití odpadů a výroby biometanu má velký potenciál jak pro samotné investory, tak i státní ekonomiku,“ okomentoval důvod akvizice EFG Vyškov BPS výkonný ředitel společnosti Tomáš Voltr.

Hlavním podnikatelským záměrem společnosti RESPONO, a.s., je svoz, separace a odstranění odpadů od akcionářů, tedy obcí v regionu, kteří vidí budoucnost právě v těchto oblastech. V souvislosti s měnícím se trhem v oblasti obnovitelných zdrojů proto drtivou většinou rozhodli o prodeji bioplynové stanice, pro kterou bylo nutné najít nový systém podnikání vyžadující značné investice. Věříme, že EFG využije potenciál bioplynové stanice naplno,“ uvedl ředitel společnosti RESPONO Milan Černošek.

Kromě zvýšení kapacity zpracování biologicky rozložitelného odpadu ze současných 12 000 na 25–30 000 tun ročně a pokračování ve výrobě elektřiny a tepelné energie ze získaného bioplynu zde společnost EFG plánuje instalaci jednotky na výrobu biometanu. Jde o tzv. zelený plyn, který je kvalitou srovnatelný se zemním plynem. Pro jeho výrobu bude využita, obdobně jako v BPS Rapotín, technologie upgradingu bioplynu získaného z biologicky rozložitelného odpadu na biometan metodou membránové separace.

Výstupní biometan bude vtláčen do plynové distribuční soustavy a bude dále využitelný jako klasický zemní plyn v domácnostech a podnicích, či může sloužit jako pokročilé biopalivo pro motorová vozidla a autobusy MHD na kterékoliv plničce CNG v ČR. Z obchodního hlediska poptávka po biometanu v ČR i v EU neustále roste a představuje cestu k naplnění cílů využití OZE v dopravě a snížení emisí skleníkových plynů.