Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Dvě dekády otevřeného trhu

16. 09. 2020

Změna to tehdy byla hodně zásadní a všichni se s tím postupně naučili žít. Systém dodávek, obchodování ale i třeba vyrovnávání odchylek se za tu dobu tak významně změnil, že s podobou roku 2002, kdy začal platit již citovaný energetický zákon, nemá prakticky vůbec nic společného. Tedy samozřejmě kromě fyziky, která se nemění, a pár základních nastavení trhu. Dnes již nikdo nejezdí s papírovým formulářem na potvrzení změny dodavatele, ale vše probíhá plně elektronicky v systému operátora trhu.

Obrovským vývojem prošlo i přeshraniční obchodování a dnes lze prakticky realizovat dodávku elektřiny od zahraničního dodavatele k českému koncovému odběrateli, což bylo dříve nesmírně komplikované. Trhy v Evropě se propojují a třeba i poskytování podpůrných služeb bude v nejbližší době možné napříč propojeným evropských trhem, takže bude v zásadě jedno, jestli tu či onu službu poskytne subjekt na domácím trhu nebo při dostatečné přenosové kapacitě i jakýkoli jiný subjekt v rámci propojeného trhu. Vše bude tedy záviset jen a pouze na nabídnuté ceně. Jak vidno, situace, kdy na českém/slovenském trhu byl jeden dominantní subjekt s podpůrnými službami, je dávno v propadlišti dějin.

I zákazníci se vyvíjejí. U průmyslových podniků, kde náklady na elektřinu představují významnou položku a výše ceny elektřiny má stěžejní dopad na konkurenceschopnost, dochází postupně k opouštění tradiční roční či víceleté fixace ceny elektřiny, ale dochází k nakupování, které více vychází z burzovních cen elektřiny. O tom mj. píše P. Doucha ve svém článku. V něm se také zamýšlí, jaké nové prvky přinese do obchodování/dodávek elektřiny připravovaný nový energetický zákon, který musí zohlednit i takové novinky, jako jsou energetické komunity či přímé vypořádávání obchodů, což bude nutně zcela zásadní změna, která převrátí naruby dosavadní chápání principů současného energetického zákona.

Zkrátka trhy se zrychlily a na dodavatele elektřiny budou kladeny čím dál větší požadavky na informační systémy a výměnu dat s ostatními hráči na trhu. A samozřejmě vysoké nároky budou kladené i na provozovatele sítí, protože v dohledné době budou odběrná místa odběratelů osazována chytrými měřidly, aby umožnila zákazníkům třeba dynamické tarify či hodinové ceny.

Tyto principy samozřejmě musí zachytit i domácí regulátor, který zveřejnil zásady regulace pro V. regulační období, které začne platit od 1. ledna příštího roku.

No a když k tomu přičteme postupný odklon od uhlí směrem k obnovitelným a v našich podmínkách možná novým jaderným a plynovým zdrojům, tak se dostáváme k modelu trhu, který by před 20 lety předpověděl jen málokdo. Žijeme zkrátka v zajímavé době, kdy si každý hledá své místo na slunci a snaží se na tom vydělat, nebo alespoň neprodělat.

V tomto čísle jsme Vám chtěli přiblížit trendy na energetickém trhu a určitě v něm najdete plno novinek a zajímavostí. Navíc přichází konferenční podzim, kdy velká část akcí, které se měly uskutečnit na jaře, se z pochopitelných důvodů přesunula na podzim. I my máme na podzim již tradiční listopadovou konferenci, a to hned jubilejní, koná se už po desáté. Věřím, že se s řadou z Vás někde potkám, že nám to okolnosti dovolí.

Více informací zde.

Zdroj: pro-energy.cz