Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Elektrárna Opatovice žádá o výjimky z emisí oxidů dusíku a rtuti

16. 09. 2020

Společnost uvedla, že v letech 2014 až 2016 investovala do modernizace a rekonstrukce kvůli splnění emisních limitů 2,7 miliardy korun. Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT), které stanovují ještě přísnější limity platné od roku 2021, však byly vydány až následující rok po provedení rekonstrukce v roce 2017.

"Díky této nákladné investici budeme od příštího roku schopni plnit dvakrát přísnější limity pro tuhé znečišťující látky a oxid siřičitý bez výjimky," uvedla Počtová.

U oxidů dusíku elektrárna žádá, aby mohla vypouštět 192 miligramů na metr krychlový. Aby mohla plnit nový limit 175 miligramů na metr krychlový, musela by investovat odhadem půl miliardy korun. Náklady považuje za příliš vysoké v porovnání s podle ní zanedbatelným přínosem pro životní prostředí. Dokládá to i rozptylovou studií.

Společně s výjimkou na oxidy dusíku podala elektrárna žádost i pro limity rtuti na šest let s přezkumem po třech letech, kdy bude pravděpodobně přísnější podmínky schopna plnit. Pro rtuť v předchozích obdobích zatím žádné emisní limity stanovené nebyly a jsou zařazeny nově.

"U rtuti je tedy důvod žádosti o výjimku ten, že nejprve musíme najít, i ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými institucemi, spolehlivou technologii pro snížení emisí. Ta může být na každém zařízení jiná, jak s ohledem na druh spalovaného hnědého uhlí, tak s ohledem na samotnou technologii elektrárny," uvedla Počtová. Požadované období chce elektrárna využít k určení správné technologie, její instalaci a uvedení do provozu.

O podobné výjimky požádala už vloni i elektrárna Chvaletice, která patří společnosti Severní energetická. Vydané rozhodnutí napadají ekologické organizace, podle nichž elektrárna již při modernizaci o budoucích nových emisních limitech věděla, mohla se na ně připravit a chce jen ušetřit na úkor životního prostředí.

Ekologové mají výhrady i v případě opatovické elektrárny. "Na první pohled, podobně jako u ostatních elektráren, které žádají o výjimku, se nám zdá trvání výjimky na šest let v případě rtutu a osm let u oxidů dusíku moc dlouhé," uvedl Jiří Jeřábek za klimatickou a uhelnou kampaň Greenpeace. Do řízení se jako účastník přihlásil i spolek Frank Bold Society. Podle jeho právničky Laury Otýpkové od schválení nových limitů v roce 2017 dostali provozovatelé čtyřletou lhůtu, aby se na ně připravili. "Jsme proto toho názoru, že veškeré výjimky z limitů by měly být posuzovány velmi striktně, obzvláště pokud jde například o neurotoxiny jako je rtuť," uvedla Otýpková.

Elektrárna v Opatovicích nad Labem zajišťuje dodávky tepla do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a do přilehlých obcí, celkem jde asi o 61.000 domácností, nemocnic, škol a podniků. Vyrábí rovněž elektřinu. Patří do Energetického a průmyslového holdingu (EPH), který ovládá Daniel Křetínský

Zdroj: ČTK