Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

V Novém Boru mohou zájemci znovu žádat dotace na čističky vody

24. 01. 2021

"O dotaci mohou žádat vlastníci rodinných domů a rekreačních objektů z těch lokalit, v nichž se není možné technicky napojit na veřejnou kanalizační síť. S takovým omezením se potýkají zejména lokality Pihel, Janov, Bukovany a Chomouty," doplnil Dvořák. O dotaci je možné žádat pro čistírny, které už byly se souhlasem příslušných orgánů uvedeny do provozu po 1. lednu 2015.

Radnice reagovala vytvořením programu na poptávku obyvatel z okrajových částí města, kde je roztroušená zástavba a vybudování kanalizace by tam bylo příliš drahé. Podpora je podle Dvořáka vázaná například na doložení vlastnictví nemovitosti, kupní smlouvy se zhotovitelem čistírny odpadních vod, doložení skutečných nákladů a jejich uhrazení, kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí.

Žádosti bude možné podávat do června, objem prostředků je ale omezený. Program má přispět ke zvýšení kvality odpadních vod a ochraně životního prostředí. Žadatelé mohou získat až 70 procent nákladů, které na pořízení čistírny vynaložili, maximálně ale 50.000 korun.

Podobné dotace na výstavbu malých domovních čistíren odpadních vod poskytují už od roku 2013 v sousední České Lípě. Zhruba stejně dlouho podporují výstavbu malých čistíren odpadních vod a také přípojek na kanalizaci v Jablonci nad Nisou.

Zdroj: ČTK