Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

SFŽP: Nové technologie čištění odpadních vod podpoří téměř 94 milionů korun

08. 04. 2021

Podle ředitele SFŽP Petra Valdmana je současná výzva jednou z prvních dotací zaměřených na podporu snížení znečištění vod nerozpustnými zbytky různých chemických látek - takzvanými mikropolutanty.

"Jelikož tyto látky nepodléhají tak snadno biologickému rozkladu, dochází k jejich nežádoucímu hromadění ve vodě, půdě i v tělech živých organismů. I metabolity, které vznikají při rozkladu mikropolutantů, jsou mnohdy velmi toxické. Proto jsme se na tento typ znečištění rozhodli zaměřit v rámci podpory z norských fondů," uvedl Valdman.

Dotaci mohou žadatelé dostat na pilotní projekty zaměřené na instalaci pokročilých technologií čištění odpadních vod, které umožní právě redukci zbytků léčiv a jejich metabolitů. A to jak u významných zdrojů znečištění, například zdravotnických zařízení či domovů pro seniory, tak v komunálních čistírnách odpadních vod. Podle fondu peníze podpoří i vznik kořenových čistíren či umělých mokřadů, které jsou také účinné v boji s tímto typem znečištění.

Dotační výzva Trondheim je dvoukolová. V prvním kole zájemci předloží k posouzení projektové záměry se základními informacemi. "K hodnocení projektového záměru bude vytvořena Expertní komise složená ze zástupců interních i externích odborníků v oblasti ochrany vod. Ti posoudí, zda je vhodné navrhovaný projekt zařadit k financování do dotačního programu. Úspěšní žadatelé budou vyzváni k dopracování projektového záměru, finanční podpora může činit od 5,2 do 26 milionů korun," popsal Valdman. Příspěvek úspěšným zájemcům pokryje až 90 procent nákladů na projekt. Podpořené projekty musí být dokončeny do 30. dubna 2024.

sar mha

Zdroj: ČTK