Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Není fér, že ten velký rozdíl mezi konvenčním a ekozemědělstvím není vidět v obchodech, tvrdí experti z České technologické platformy pro ekologické zemědělství

10. 06. 2021

Je 22 procent zemědělské plochy v režimu ekologického zemědělství (EZ) v roce 2027 hodně, nebo málo?

JL: Akční plán v tomto konverguje k cíli EU, není tedy ani více ani méně ambiciózní. U nás je to nyní přes 15 procent, ale jde především o travnaté plochy. Potřebujeme zrychlit konverzi na orné půdě, kde jsme v mizivých jednotkách procent. Na druhou stranu je ČR státem s největším zorněním zemědělské půdy v EU. Takže i ty travní porosty mohou růst, zejména kvůli ochraně oblastí s přirozenou akumulací vod nebo ochranných pásem vodních zdrojů. Tam se bude zvyšovat tlak na omezení hospodaření na orné půdě. Domníváme se, že až se EZ překlopí do ještě většího mainstreamu a stane se součástí veřejného stravování, tak to s ekonomikou udělá takové divy, že se těmto cílům budeme v roce 2030 třeba i smát.

AH: Procenta podle mě nejsou tak důležitá jako ta strategie samotná. Akční plán vznikal přes rok a vycházelo se z předpokladu, že bude pokračovat již nastolený pozitivní trend. Jsme schopní toho dosáhnout. Strategie EU Farm to Fork (Od zemědělce ke spotřebiteli – pozn.red.) nám to jen usnadnila. A pokud se podaří víc procent, bude to skvělé.