Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Virtuální elektrárna E.ONu certifikovala poskytování podpůrných služeb pro ČEPS

10. 06. 2021

Dokázali jsme nejrychleji na trhu zareagovat na úpravu podmínek a certifikovat agregační bloky k poskytování služeb výkonové rovnováhy pro společnost ČEPS. Tyto tři bloky se aktuálně skládají z většiny našich výrobních zdrojů s maximálním výkonem 48 MW. Naší ambicí je do agregačních bloků už příští rok zapojit i zdroje zákazníků. Stejně tak plánujeme rozšířit i portfolio stávajících služeb, které jsme pro ČEPS schopní nabízet,“ konstatuje Jan Zápotočný, člen představenstva společnosti E.ON Energie. 

Umožněný vstup agregátorů flexibility na tuzemský trh v letošním roce je aktuálně velkým tématem české energetiky. Virtuální elektrárny, které sdružují výrobce i spotřebitele elektřiny na různých místech a centrálně řídí jejich výrobu a spotřebu, totiž od 1. ledna tohoto roku mohou pomáhat vyrovnávat napětí v síti. Dosud bylo možné poskytovat takové služby jen na jednom zařízení nebo technologickém celku. Agregační blok E.ONu tvoří celkem 38 zdrojů energie, které jsou rozmístěné v různých lokalitách po celé republice. Tahle virtuální elektrárna je v případě potřeby ovládána z jednoho společného terminálu.

 

Co jsou to podpůrné služby pro ČEPS?

Podpůrné služby pomáhají korigovat rozdíly mezi odběrem a výrobou elektrické energie, a to změnami spotřeby nebo výkonů výroby. Zjednodušeně řečeno se jedná o jakési vyrovnávání napětí v síti. Dělí se na služby výkonové rovnováhy, které jsou používané k zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou, a ostatní podpůrné služby, které jsou používané k zajištění kvality napětí a provozu přenosové soustavy. A právě služby výkonové rovnováhy může pro ČEPS nabízet i E.ON Energie.

„Od srpna jsme začali intenzivně pracovat na tom, aby bylo možné zařízení certifikovat a služby pro ČEPS nabízet,“ dodává Tomáš Gregr z oddělení obnovitelných a kogeneračních zdrojů společnosti E.ON Energie. Příslušná legislativa, která umožnila certifikovat agregační bloky, byla zveřejněna v prosinci minulého roku s platností od 1. ledna 2021. „V té době jsme měli připraveny studie, které jsme ihned s platností nové legislativy předali na ČEPS ke schválení, a zároveň jsme již pracovali na systému, který by umožňoval řízení jednotlivých elektráren přes jeden terminál,“ přibližuje Tomáš Gregr.

Pro společnost E.ON Energie se jedná o završení dlouholeté snahy, protože už několik let běží její virtuální elektrárna, kde se kumuluje flexibilita využívaná obchodníkem pro bilancování obchodní pozice. Teď už může agregační blok nabízet i služby pro ČEPS.

 

Za rok připojí E.ON do agregačního bloku i své zákazníky

E.ON paralelně s pracemi na spuštění zmiňovaného agregačního bloku intenzivně připravuje i připojení výrobních zdrojů svých zákazníků do tohoto bloku. Bude se jednat o kogenerační jednotky, rozjednány jsou teplárenské turbogenerátory a odběrná zařízení. „Nyní jsme ve fázi ladění smluvních podmínek se zákazníky a přípravy komunikačních tras pro řízení těchto zdrojů tak, aby byly připraveny na certifikaci a následné spuštění nabízení služeb pro ČEPS od 1. dubna 2022. Naší ambicí je se výkonově přiblížit hranici 70 MW jako maximální velikosti agregačního bloku, který umožňuje legislativa,“ dodává Petr Klimeš z oddělení nákupu energií společnosti E.ON. Energie.

Z jakých výrobních zdrojů se agregační blok skládá?

Agregační blok společnosti E.ON Energie se skládá celkem z 38 výrobních zdrojů. Tvoří ho celkem tři bloky, kdy má ten největší maximální výkon 48,354 MW. Z toho mají výkon 28,665 MW jen vodní elektrárny. Zbylých 19,689 MW představují kogenerační jednotky, kterých je 27. Do agregačního bloku jsou zapojeny turbogenerátory vodní elektrárny Vranov a malých vodních elektráren Vranov 2, Vír a Soběnov. Mezi nejvýkonnější kogenerační jednotky patří ty v Teplárně Mydlovary, ve společnostech Lasselsberger, Eligo nebo ve sladovně pivovaru Bernard v Rajhradu.