Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Jaká bude energetická budoucnost Evropy a Česka?

22. 06. 2021

 Program:

10:00 – 10:15 Úvodní slovo

Markus EHM, regionální vedoucí nadace Hannse Seidela v České republice, na Slovensku a v Maďarsku

10:15 – 11:45 I. panel: Budoucnost energetické politiky v Evropě

Jaké jsou plány Evropské komise v energetické oblasti a jak mohou do budoucna ovlivnit evropskou ekonomiku a energetickou soběstačnost? Jak přistupovat k situaci, kdy je Česko výrazným exportérem energie z uhelných elektráren například do sousedního Německa – které následně produkuje čisté energie z obnovitelných zdrojů díky dovozu „nečisté“ uhelné energii právě ze zemí střední a východní Evropy?

 • Dimitar LILKOV, analytik Wilfried Martens Centre for European Studies
 • Marian JUREČKA, místopředseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR
 • Martin HUBER, člen Výboru pro životní prostředí a ochranu spotřebitele v Bavorském zemském sněmu
 • Kristina ZINDULKOVÁ, expertka Výzkumného centra AMO

 12:45 – 14:15 II. panel: Česko a elektromobilita

Jaký je kontext výroby elektromobilů ve světovém měřítku a jakou roli v tomto ohledu sehrává Evropa a jakou Čína? Mohlo by být pro Česko výhodné soustředit se více na sektor elektromobility? Jak by v tomto ohledu měl postupovat na jedné straně stát a na druhé automobilový průmysl?

 • Michal KADERA, ředitel pro vnější vztahy ŠKODA AUTO
 • Martin VOŘÍŠEK, Odbor sektorové expertízy a průmyslové politiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Lukáš HATAŠ, výkonný ředitel Asociace pro elektromobilitu České republiky
 • Lucie BEAUMEL, vedoucí kanceláře European Green Vehicles Initiative

  14:30 – 15:50 III. panel: Alternativní cesty v jaderné energetice

Jak daleko je výzkum alternativních zdrojů v jaderné energetice, např. modulárních reaktorů? Jaké jsou předpoklady prvního komerčního využití takových zařízení? Je reálné uvažovat o začlenění těchto technologických řešení do jaderného mixu Česka? Jaké by byly možné výhody nebo rizika ve srovnání s konvenčními jadernými elektrárnami?

 •  Dana DRÁBOVÁ, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • Marek RUŠČÁK, vedoucí projektu modulárního reaktoru v Ústavu jaderného výzkumu Řež
 • Vladimír WAGNER, vědecký tajemník Ústavu jaderné fyziky AV ČR
 • Jaroslav MÍL, bývalý generální ředitel ČEZ a zmocněnec vlády pro jadernou energetiku