Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Povodí vypustí jez v Přerově, při údržbě odborníci odstraní nánosy štěrku

22. 07. 2021

"Takzvaná srážka potrvá pouhý týden, během kterého vodohospodáři provedou kompletní prohlídku a servis jezové konstrukce, kontrolu břehového opevnění v nadjezí a především rozhrnutí štěrkových lavic, které snižují průtočnost koryta řeky. Pracovat se bude hlavně v nadjezí, nad a pod železničním mostem, v lokalitě U Loděnice a v lokalitě Tyršova mostu," uvedl mluvčí povodí.

Kromě pravidelné údržby se vodohospodáři zaměří i na rozhrnování naplaveného štěrku, díky vypuštěnému jezu budou mít pro to optimální podmínky. "Cílem našich prací je obnovit kapacitu průtočného profilu a zejména připravit koryto řeky na pravidelný jarní ledochod na Bečvě. Po loňských říjnových povodních letos očekáváme, že štěrku bude mnohem více než v těch předchozích suchých letech," doplnil generální ředitel povodí Moravy Václav Gargulák.

Přemístěné nánosy se pak budou při vyšších průtocích přirozeně transportovat dále po toku, kde budou znovu sedimentovat. Jde o léty osvědčený systém preventivní ochrany města před jarními ledochody, doplnil mluvčí povodí. Na akci dohlížejí biologové, monitorují celé vypuštěné nadjezí.

Přerovský jez slouží k zadržování a vzdouvání vody. Z nadjezí se odebírá také voda pro průmyslové využití. Vzdutá hladina umožňuje v intravilánu Přerova rekreační využití celého nadjezí, provozování plavby, vodních sportů a dalších aktivit. Jez slouží podle vodohospodářů ke stabilizaci sklonových poměrů řeky Bečvy v městském úseku toku a toku pod jezem.

ftv kš