Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Jsou moderní kotle na tuhá paliva ekologické?

14. 10. 2021

V České republice se prodávají kotle na tuhá paliva, mezi které patří ty na pelety, dřevo a uhlí. Všechny musí splňovat tzv. podmínky ekodesignu. Navíc od září roku 2022 již nebude možné používat ty, které nespadají minimálně do 3. emisní třídy. Tyto ekologické standardy vznikly, aby chránili životní prostředí i uživatele, kterým šetří náklady na vytápění. Co normy znamenají konkrétně?

Sousloví, které doprovází všechny popisky prodejních kotlů na tuhá paliva, se začalo používat v roce 2005 a odvíjí se od tzv. sezónní účinnosti. To je hodnota stanovená výpočtem. Ta zohledňuje spotřebu paliva při maximálním i minimálním výkonu kotle a dále spotřebu elektrické energie potřebné pro provoz kotle. Aby kotel na tuhá paliva splňoval podmínky ekodesignu, musí mít sezónní účinnost vyšší než 75 % (do výkonu 20 kW).

Každý kotel na tuhá paliva (kotel na pelety, kotel na dřevo i kotel na uhlí) produkuje emise, které znečišťují ovzduší. A právě vypouštěné množství určuje, do jaké emisní třídy je kotel zařazený. Princip je jednoduchý - čím vyšší emisní třída, tím je kotel ekologičtější. Emisní třída 1 označuje kotle, které vypouštějí nejvíce nečistot a prachu a emisní třída 5 ty, které nejméně. Trend je jasný, produkovat co nejméně emisí. Kotle ve vyšší emisní třídě mají jinou konstrukci a využívají jiné způsoby spalování, aby se dostali téměř na nulové vypouštění emisí.

Současné kotle na tuhá paliva jsou tedy povinně účinné a ekologické. Z jednotlivých typů kotlů jsou po kotlích na dřevo nejekologičtější i nejpohodlnější na používání automatické kotle na pelety. Pelety jsou slisované dřevěné piliny ve tvaru válečků standardizované velikosti. Dříve vznikaly výhradně na pilách z dřevního odpadu. Dnes se většina zpracovává ve speciálních peletárnách, které skupují piliny z pil, a pak z nich vyrábí pelety. Vznik paliva tedy může být velmi ekologický, v případě že pálíte dřevní odpad, který by jinak končil na skládkách.