Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. - rozhodnutí o rozkladu

14. 10. 2021

II. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02634-7/2018-ERU ze dne 23. května 2018 se ve výroku VII. mění takto:

„Podle ust. § 91 odst. 14 písm. b) energetického zákona se účastníku řízení za spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 30. června 2017, přestupku dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele ve znění účinném do 30. června 2017, přestupku dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, ve znění účinném do 5. června 2017, a přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, ve znění účinném do 5. června 2017, ukládá úhrnná pokuta ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)."

III. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02634-7/2018-ERU ze dne 23. května 2018 se ve výroku V. zrušuje a řízení se v uvedené části zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 27386732

Datum nabytí právní moci: 28. 6. 2021