Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Organizace: ČR by v čele EU měla usilovat o vyšší rozvoj OZE i ochranu přírody

23. 06. 2022

Podle ekologů by státy EU v době českého předsednictví měly projednat nové zdroje financování energetické transformace, jako je uhlíková daň či zdanění znečišťujících energetických společností s náhlými nadměrnými zisky a zajistit podporu sociálním skupinám ohroženým energetickou krizí. "Legislativa Evropské unie musí být posílená, aby odrážela tyto náklady a pokračovala v procesu vytlačování nejvíce znečišťujícího zdroje energie, tj. uhlí, z trhu," stojí v dopisu.

Podle signatářů nyní navrhovaná legislativa také nevyužívá plný potenciál energetické účinnosti a postrádá dostatečné veřejné financování. "V zájmu úspory energie, snížení emisí a snížení financování totalitních režimů by se měl hlavní cíl směrnice o energetické účinnosti zvýšit do roku 2030 alespoň na 45 procent a orientační cíle členských států by měly být převedeny na cíle závazné," uvedli.

Signatáři označili za nedostatečné i plánované zrychlení rozvoje OZE pro snížení závislosti na dovozu fosilních paliv z Ruska a ochranu klimatu. "Cíl EU pro obnovitelné energie by se měl do roku 2030 zvýšit alespoň na 50 procent, aby nahradil dovoz uhlí, plynu a ropy a zmenšil účty evropských domácností za energii," sdělily organizace. Současný návrh počítá se zvýšením podílu OZE na výrobě energie na 45 procent do roku 2030.

Organizace zároveň upozornily, že vyšší cíle nemohou být v rozporu s ochranou biodiverzity. Chtějí určení prioritních oblastí k výstavbě OZE a jasné vymezení míst, kde bude vyloučena - zejména chráněná území. Projednávaný unijní zákon o obnově přírody má pak podle ekologů obsahovat jasný cíl obnovy přírody do roku 2030, a to 15 procent plochy pevniny a moře na území EU a 15 procent toků řek.

Signatáři žádají i navýšení prostředků Sociálního klimatického fondu, který nyní počítá s částkou 72 miliard eur, a urychlení jeho spuštění.