Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Stát vyhlásil historicky první aukci na podporu obnovitelných zdrojů energie

23. 09. 2022

Nové forma podpory pro OZE

Dne 1. ledna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (NZPOZE). Do zákona č. 165/2012 Sb. jsou uvedenou novelou zavedeny nové instituty a vhodné formy provozní podpory výroby elektřiny komplexně pro všechny podporované zdroje energie, a to na období 2022 až 2030.

Pro nové a modernizované výrobny elektřiny nad 1 MW (u větrných elektráren s výkonem nad 6 MW nebo 6 výrobních jednotek) bude forma podpory výroby elektřiny realizována soutěžními nabídkovými řízeními (aukcemi). Jde o protržní princip, který pro tyto zdroje vyplývá také jako povinnost z legislativy EU, kdy jeho cílem je minimalizace nákladů na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů.

MPO proto v návaznosti na schválenou NZPOZE a na nařízení vlády č. 189/2022 Sb. ze dne 22. června 2022 o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie, připravilo výzvy k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny z OZE, a to pro následující kategorie výroben:

Výrobny elektřiny využívající bioplyn (modernizované výrobny elektřiny) s výkonem od 1 MW, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 5 MWe;

Malé vodní elektrárny (nové výrobny elektřiny a modernizované výrobny elektřiny) od 1 MW, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 7 MWe;

Větrné elektrárny (nové výrobny elektřiny) od 6 MW nebo s více než 6 zdroji elektřiny, s celkovou hodnotou soutěženého instalovaného výkonu 30 MWe.