Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Představení finalistů E.ON Energy Globe 2022 - Čistění odpadních vod v Rybí

23. 09. 2022

Mnoho obcí řeší otázku, jak efektivně čistit odpadní vody. Příklad z Rybí ukazuje možnost decentralizovaného řešení pomocí domovních čističek odpadních vod, které jsou zapojeny do centrálního dohledového systému. Díky tomu má obec přehled, jak která domácí čistička funguje, a také plnou kontrolu nad kvalitou vyčištěné vody. Čistá voda odtéká do kanalizačních stok jednotné kanalizace, případně se vypouští do vodního toku nebo do vsaku. Propojené domovní čističky ročně vyčistí průměrně 31 000 m3 vody.

V obci Rybí pracuje celkem 173 malých domovních čističek a 17 větších domovních čistíren odpadních vod. Všechny jsou pomocí telemetrického systému propojeny s dispečinkem. Tam jejich chod hlídá obsluha a upravuje ho v souladu s provozním řádem. O svoz kalů se zatím stará externí firma, obec ale plánuje nákup mobilního kalolisu. Z něj získaný kal pak může být kompostován.

Do systému čištění odpadních vod je zapojeno 60 % domů v obci. Zbylé domácnosti mají čističky, které pracují samostatně, obec je však chce výhledově k dispečinku připojit také. Systém práce s odpadní vodou je dobrým příkladem decentralizovaného řešení, nad nímž však obec neztrácí kontrolu. Jedná se o zajímavou alternativu pro řadu obcí, které čištění odpadních vod řešit musejí, avšak na výstavbu centrální čistírny nemají dostatek financí.