Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Obce u Jedovnic jsou nově napojené na vodovodní přivaděč z Velkých Opatovic

23. 09. 2022

V obcích v okolí Jedovnic bývaly problémy s vydatností vodních zdrojů a s poklesem tlaku vody ve vodovodní soustavě. Napojení na přivaděč pitné vody z Velkých Opatovic by nedostatek vody v oblasti měl vyřešit.

"Stavba je důležitá zvláště pro obce na kopci, tedy Jedovnice, Rudice, Senetářov, Ostrov u Macochy nebo Kotvrdovice. Umožňuje provozovateli provádět distribuci pitné vody dle aktuální potřeby a možností jednotlivých zdrojů," uvedl blanenský místostarosta a předseda Svazku vodovodů a kanalizací města a obcí Ivo Polák (ČSSD).

Projekt Pitná voda Jedovnicko I. etapa zahrnoval i vybudování nové úpravny vody v Jedovnicích, opravu vodojemu v Rudici a stavbu nového vodojemu nad Lažánkami. Investorem stavby, která začala v březnu 2020, je Svazek vodovodů a kanalizací. Náklady činí 258 milionů korun. Dotaci na projekt poskytl Státní fond životního prostředí, šlo o 122,5 milionů korun, pěti miliony přispěl Jihomoravský kraj.

"Propojení soustav je realizováno litinovým potrubím o průměru 150 milimetrů v úseku z vodojemu Blansko-Písečná přes čerpací stanici Punkva do vodojemu Klepačov a odtud přes nový vodojem Rudice do řídicího vodojemu Jedovnice-Větřák, kde dochází ke smíchání vod z Jedovnické úpravny. V současné době voda může proudit oběma směry, tedy 'z kopce' i 'do kopce', což se také děje," doplnil místostarosta.