Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

SmVaK Ostrava za 15,5 milionu Kč vyměnily klíčové potrubí v úpravně ve Vítkově

23. 09. 2022

"Důvodem investice byl technický stav zařízení poznamenaný především korozí. V důsledku oslabených stěn potrubí již nebyly možné jeho lokální opravy a museli jsme přistoupit ke kompletní výměně. Význam akce zvyšuje také to, že se jedná o hlavní přítokové potrubí upravované vody pro pravou i levou technologickou linku úpravny vody," uvedl ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Kromě samotného potrubí dodavatelská společnost Kunst vyměnila také uzavírací klapky s elektrickými pohony, stejně jako armatury. Kompletní obměnu má za sebou i elektroinstalace v podobě rozvaděčů, přívodních kabelů nebo automatického napojení na systém centrálního dispečinku.

"Systém funguje tak, že ze symetrických reakčních nádrží odtéká surová voda potrubím s průměrem 1000 milimetrů přes uzavírací klapku s elektropohonem do flokulačních nádrží, před které jsou namontovány také uzavírací klapky," uvedl Komínek. U odtokového potrubí z reakčních nádrží jsou například i odbočky pro zajištění odběrů laboratorních vzorků upravované vody.

SmVaK Ostrava patří mezi největší vodárenské firmy v zemi. Vodu firma dodávají lidem zejména na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku, ale také v části Olomouckého kraje a do pohraniční oblasti Polska.