Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Analýza: Správnou izolací místností a nepřetápěním lze snížit účty až o 62 pct

07. 12. 2022

Každý jeden stupeň, o který je místnost vytápěna více, zvýší spotřebu energie za vytápění až o šest procent, uvedl Evžen Korec z developerské společnosti Ekospol. Ušetřit lze také správným větráním, které by mělo v zimě trvat pouze pár minut, pravidelným odvzdušňováním topení a nastavením bojleru pro ohřev vody, aby ohříval pouze ráno a večer, kdy je teplá voda potřeba, radí Korec.

Vytápění je podle výzkumu ČSÚ dlouhodobě největší položkou domácností při využívání energií. V posledních letech jeho podíl navíc mírně roste. Zhruba dvě třetiny domácností vloni uvedlo, že doma topí na 22 stupňů. Druhou největší položkou je se 16 procenty ohřev vody, zhruba sedm procent energií domácnosti využívají na osvětlení a provoz domácích spotřebičů. Vybavenost domácností velkými spotřebiči se ovšem v posledních letech zvyšuje. Asi šest procent spotřeby domácností podle průzkumu připadá na vaření a zbylá dvě procenta na chlazení a ostatní využití.

Nejvíce energie domácnosti v současnosti získávají z obnovitelných zdrojů energie, a to přes 30 procent. Česko je tak při využívání obnovitelných zdrojů nad evropským průměrem, který je kolem 20 procent. Dále následuje zemní plyn s 26 procenty, energie dodaná elektřinou má necelý pětinový podíl.

Teplo domácnosti čerpají zejména z tepláren a dalších centrálních zdrojů a rovněž ze zemního plynu. V obou případech jde o podíl zhruba 38 procent. Zhruba desetina domácností pro vytápění používá obnovitelné zdroje, zejména palivové dřevo. U téměř sedmi procent stále ještě převažují uhelná paliva, zbylá část topí elektřinou.

Výzkum dále ukázal, jaká paliva či energie domácnosti v Česku obecně využívají. Za první elektřinou, kterou používají všechny domácnosti, se umístil zemní plyn z téměř 62 procenty. Dále následovalo nakupované teplo, které využívá přes 38 procent domácností. Obnovitelné zdroje používá více než 21 procent domácností, přičemž ve většině případů jde o tuhá paliva, jejich podíl se ovšem v posledních letech mírně snižuje ve prospěch solárních a fotovoltaických systémů a tepelných čerpadel, která si nyní pořizuje stále více lidí.

Šlo o čtvrtý dotazníkový průzkum Energo o energetické spotřebě v domácnostech a bylo osloveno přibližně 10.000 domácností. První se uskutečnil v roce 1997 v pilotním projektu PHARE organizovaného Eurostatem. Druhý se konal v roce 2004. Zkoumal 40.000 domácností. Třetí a zároveň poslední dotazování se uskutečnilo v roce 2015, kdy bylo osloveno 20.000 domácností.