Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Dohoda o Turówu se plní: Česká geologická služba vykonala již třetí inspekci v dole Turów

07. 12. 2022

Hodnotící mise se uskutečnila ve dnech 13. a 14. října a kromě specialistů ČGS a zástupců dolu se jí zúčastnili také pracovníci Państwowo Instytutu Geologiczneho (Státní geologický ústav). Zpráva, kterou Česká geologická služba z inspekce vypracovala, sumarizuje metody monitoringu hydrogeologických poměrů v dané lokalitě i dílčí výsledky testování účinnosti podzemní stěny, která má bránit poklesu hladin podzemní vody v jižním předpolí dolu Turów.

Více na webu www.geology.cz.