Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Evropská rada pro inovace: více než jedna a půl miliardy EUR na průlomové technologie

07. 12. 2022

Nové financování na rok 2023 je potvrzením stále se zvyšující podpory ERI pro technologie s významným dopadem a startupy. Zpráva o výsledcích činnosti ERI, která byla zveřejněna rovněž dnes, zdůrazňuje, že ERI dosud podpořila dvanáct „jednorožců“ a poskytla pobídky, jež přinesly následné investice převyšující 10 miliard EUR, a prostřednictvím fondu ERI poskytla finanční páky, díky nimž se dodatečné investice znásobily více než 2,6krát.

Pracovní program na letošní rok zahrnuje několik novinek a pilotních akcí na podporu nového Evropského programu inovací.

Novinky

  • osm výzev pro startupy a malé a střední podniky k dosažení pozice světových lídrů ve strategických technologických oblastech s rozpočtem na granty a investice ve výši 525 milionů EUR,
  • nový program, který má prostřednictvím stáží pro nadějné výzkumné pracovníky přilákat větší počet inovačních talentů do deep tech startupů,
  • větší podpora pro ženy inovátorky prostřednictím propojení nástoje ERI Accelerator s podniky podporovanými v rámci iniciativy Women TechEU,
  • podpora testování inovací ERI mezi veřejnými a soukromýmizadavateli,
  • další spolupráce s Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT), konkrétně zahájení poskytování služeb napomáhajících zakládání a rozvoji podniků a společná cena ERI-EIT pro ženy inovátorky.

Podpora priorit EU

Pracovní program ERI na rok 2023 stanoví aktualizovaný soubor „výzev ERI“. Více než půl miliardy EUR je k dispozici pro startupy na vývoj budoucích technologií, které přispějí k plnění cílů EU v oblasti rychlejšího zavádění obnovitelných zdrojů energie a zajištění bezpečnosti dodávek polovodičů a bezpečnosti potravinových řetězců, jakož i v oblasti výstavby šetrné k životnímu prostředí. Aktualizované výzvy přímo podpoří cíle politiky EU, jako jsou REPowerEUakt o čipechNový evropský Bauhaus, potravinové zabezpečení a mise EU v programu Horizont Evropa.

Financování a podpora poskytované Evropskou radou pro inovace v roce 2023

  • ERI Pathfinder (343 milionů EUR) pro multidisciplinární výzkumné týmy provádějící vizionářský výzkum, který má potenciál vést k průlomovým technologickým objevům (granty až 4 miliony EUR).
  • ERI Transition (128,3 milionu EUR) na transformaci výsledků výzkumu v inovační příležitosti se zaměřením na výsledky získané v rámci projektů ERI Pathfinder a projektů Evropské rady pro výzkum v oblasti ověřování koncepce, a to s cílem propracovat tecnologie a doložit ekonomickou opodstatněnost konkrétních aplikací (granty až 2,5 milionu EUR).
  • ERI Accelerator (1,13 miliardy EUR) pro startupy a malé a střední podniky na vývoj a rozšiřování inovací s významným dopadem, jež mají potenciál vytvářet nové trhy nebo měnit trhy stávající (granty do 2,5 milionu EUR, kapitálové investice od 0,5 do 15 milionů EUR).

Všechny projekty Evropské rady pro inovace mají přístup ke službám napomáhajícím zakládání a rozvoji podniků, kam patří služby koučů a mentorů, přístup k odborným znalostem, možnosti partnerství s podniky, investory a dalšími subjekty a řada jiných služeb a akcí.

Viditelnost a dopad

Zpráva o výsledcích činnosti ERI dokumentuje výsledky činnosti ERI od roku 2014 až do prvního roku jejího plného fungování jakožto plnohodnotné iniciativy v rámci programu Horizont Evropa v roce 2021.

Výsledkem dosud poskytnuté podpory je:

•  portfolio společností ERI, které dohromady dosáhly ocenění převyšující 40 miliard EUR včetně 12 „jednorožců“ a 112 „kentaurů“,

•  poskytnutí pobídek vedoucích k následným investicím převyšujícím 10 miliard EUR do společností v jejím portfoliu, včetně investic z rizikového kapitálu a investic od podniků a národních podpůrných bank,

• finanční podpora z programu Accelerator pro 20 % podniků vedených ženami a z programu Pathfinder pro více než 30 % výzkumných pracovnic,

•  uzavření 92 investičních dohod a dodatečné investice převyšující 500 milionů EUR díky finanční páce fondu ERI, což představuje dodatečné kapitálové investice ve výši 2,6 EUR na každé jedno euro investované z fondu ERI,

•  podpora více než 500 výzkumných projektů, jejicž výsledkem je přibližně 1 375 inovací, z nichž přes 90 % pravděpodobně přinese nové nebo zdokonalené produkty nebo procesy,

•  poskytnutí více než 100 milionů EUR na komerční využití přelomových nápadů díky první sérii výzev v rámci ERI Transition.

Souvislosti

ERI zahájila činnost v březnu 2021 jako významná novinka programu Horizont Evropa po pilotní fázi v letech 2018–2020. Rozpočet ERI na období 2021–2027 činí více než 10 miliard EUR. Výbor ERI, jehož nezávislí členové jsou jmenováni ze zástupců světa inovací (podnikatelů, výzkumných pracovníků, investorů, podniků a dalších subjektů z inovačního ekosystému), poskytuje poradenství ohledně strategie a provádění ERI.

ERI zaujímá k řízení financování aktivní přístup pod vedením správců programů ERI, kteří rozvíjejí vize v oblasti průlomových inovací a technologií a spravují portfolia tak, aby těchto cílů dosáhli.

Finanční podpora pro startupy vybrané v rámci programu EIC Accelerator byla navýšena prostřednictvím restrukturalizace fondu ERI, který je nyní schopen doplňovat kapitálové investice.