Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Zástupci ČEZ Teplárenské a ZKL Klášterec nad Ohří podepsali memorandum

25. 01. 2023

„Připravujeme v kláštereckém areálu ZKL výstavbu bytových objektů i nových průmyslových a obchodních objektů. Ty stávající pak projdou modernizací. Proto také připravujeme celkovou rekonstrukci rozvodů tepla a předávacích stanic a výstavbu nových rozvodů. Jde nám hlavně o snížení provozních ztrát, které jsou dané stářím a rozlehlostí areálu a technickými parametry soustavy odpovídající době výstavby v 80. letech minulého století. Samozřejmě naším zájmem proto je, abychom i v budoucnu měli zajištěny spolehlivé a bezpečné dodávky tepla. To nám jako dosud osvědčený partner může pochopitelně ČEZ Teplárenská zajistit,“ říká Jiří Prášil, předseda představenstva ZKL Klášterec nad Ohří.

Součástí projektu počítajícího s novou výstavbou a modernizací stávajícího areálu ZKL je tak například optimalizace délky sekundárního rozvodu tepla vzhledem k jinému využití objektů a také potřeby tepelné energie na vytápění. „Obnáší mimo jiné i vybudování nové primární předávací stanice o výkonu 2,0 MW s možností rozšíření o další výměníkovou stanici s výkonem 1,5 MW. Tím by měla být plně pokryta plánovaná revitalizace území s novou výstavbou budov,“ doplňuje člen představenstva Miroslav Bárta, výkonný ředitel společnosti.

ČEZ Teplárenská dodává na základě dosavadní smlouvy tepelnou energii do areálu ZKL Klášterec od roku 2009. „Toto memorandum slouží k deklaraci toho, že jsme v případě shody ve věci nastavení nové smlouvy schopni dodávat tepelnou energii do areálu i nadále. Rovněž se v budoucnu nebudeme bránit odkupu rozvodného tepelného zařízení vybudovaného v areálu ZKL Klášterec po realizaci modernizace stávajících průmyslových objektů a výstavbě nových, včetně bytových,“ uzavírá předseda představenstva Jan Nechvátal, generální ředitel ČEZ Teplárenské.  Jak ještě dodal, memorandum podepsané v úterý 24. ledna, má účinnost do 31. prosince 2028.

O společnostech:

Koncern ZKL vznikl v roce 1999 integrací dlouholetého a tradičního českého ložiskového průmyslu. Jím vyráběná standardní a speciální ložiska mají uplatnění v hutnictví, energetice, těžkém strojírenství, těžbě a zpracování surovin, automobilovém průmyslu, dopravě, zemědělství a dalších průmyslových odvětvích. Kromě specializovaných akciových společností, například pro vědu a výzkum, integruje koncern dva výrobní závody, v Brně a Klášterci nad Ohří, kde se ložiska pod značkou ZKL (Závody na Kuličková Ložiska) vyrábějí už od roku 1952. Po listopadu ´89 prošel tento národní podnik privatizací a jako akciová společnost byl v roce 1999 začleněn do koncernu ZKL Group. Více na Domovská stránka | ZKL Group.

Společnost ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ zásobuje přibližně 7 700 odběrných míst a kromě více než 134 000 domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. Celková roční dodávka tepla činí okolo 7 100 TJ. Zásobuje teplem zákazníky ve 33 městech v Ústeckém, Karlovarském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče. Více na ČEZ Teplárenská (cezteplarenska.cz).