Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Vláda schválila aktualizovanou koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva životního prostředí do roku 2035

02. 02. 2023

Aktualizovaná koncepce výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) reaguje na nové poznatky i potřeby společnosti v oblasti ochrany životního prostředí, klimatu a udržitelného rozvoje. Jejím cílem je vytvořit dobré podmínky pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a ochrany klimatu. Tedy rozšiřovat a neustále aktualizovat znalostní základnu pro zajištění zdravého, bezpečného a odolného životního prostředí pro kvalitní život lidí v ČR a udržitelný rozvoj společnosti, k efektivnímu využívání přírodních zdrojů a k minimalizaci rizik plynoucích z lidské činnosti pro životní prostředí a klima. Větší důraz než doposud klade koncepce na oblast inovací zejména pro šíření nových znalostí, postupů, technologií a technik do rozvoje společnosti, především její udržitelnosti.

Aktualizovaná koncepce vychází z nejnovějších strategických materiálů v oblasti životního prostředí na evropské i národní úrovni, jakými jsou zejména Zelená dohoda pro Evropu, Osmý akční plán EU pro životní prostředí, Evropský klimatický pakt a Státní politika životního prostředí ČR do roku 2030 s výhledem do 2050. Nastavená je tedy tak, aby ČR mohla plnit své závazky v EU a v kontextu celosvětového snažení přispívala ke snížení dopadů lidské činnosti na klima a biologickou rozmanitost.

2023 a Prostředí pro život Z koncepce výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí vychází konkrétní program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život s alokací ve výši 3,8 miliardy korun, jehož administrátorem je Technologická agentura ČR. Za dobu svého trvání z něj bylo již podpořeno na devadesát výzkumných projektů (z těch největších lze jmenovat např. centrum PERUN) a budou podpořeny i další kvalitní projekty. Výsledky aktuálně probíhající 6. veřejné soutěže budou vyhlášeny do konce března 2023 a v přípravách je již 7. veřejná soutěž, jejíž vyhlášení je plánováno na červen letošního roku.

Projekty se zaměřují na výzkum a vývoj v následujících oblastech:

  • ? zmírnění dopadů sucha a předcházení suchu, jakož i snížení dopadů dalších meteorologických extrémů,
  • ? zvýšení kvality ovzduší a vody,
  • ? rozvoj odpadového hospodářství a oběhového hospodářství včetně efektivního využívání surovin,
  • ? ochrana přírodních zdrojů, vody, půdy a horninového prostředí,
  • ? zachování a obnova biodiverzity a zkvalitnění ochrany přírody a krajiny,
  • ? rozvoj environmentálně příznivé a z hlediska životního prostředí a změn klimatu a bezpečné společnosti.