Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Připomínky ČAOH k návrhu vyhlášky k palivům z odpadů

28. 03. 2023

Vítáme předložení vyhlášky

Česká asociace odpadového hospodářství, jakožto profesní organizace sdružující většinu výrobců paliv z odpadů (TAP) z celé České republiky, vítá zpracování návrhu vyhlášky. Pozitivně hodnotíme také fakt, že do aktuální verze se promítla většina dohodnutých principů z konferenčního vypořádání předchozí verze, konaného dne 31.10.2022 na ministerstvu životního prostředí.

V České republice se již realizují projekty moderních třídících linek, které budou pro obce a města třídit a zpracovávat jak vytříděné složky komunálních odpadů, tak i směsné komunální odpady, aby obcím dopomohly k dosažení vysokých cílů třídění odpadů, stanovených platnou legislativou (obce musí k roku 2025 třídit minimálně 60 % komunálních odpadů, k roku 2030 65% a k roku 2035 70 % komunálních odpadů). Cestou vysokoúčinného třídění budou připravovat jak druhotné suroviny pro další materiálové využití, tak energeticky bohatou frakci, která není vhodná k recyklaci, ale je vhodné jí využít k výrobě energie. Pokud je tato frakce zpracována dle nejmodernějších požadavků evropských ISO norem, pak se označuje jako palivo z odpadů (TAP).