Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Mezinárodní den biologické diverzity: Škoda Auto podporuje biodiverzitu po celém světě

22. 05. 2023

,,Škoda Auto si jako mezinárodní výrobce automobilů velmi dobře uvědomuje svou odpovědnost v oblasti životního prostředí. Další minimalizace ekologických dopadů naší podnikatelské činnosti je a zůstává klíčovým aspektem naší celkové strategie. V našich závodech po celém světě usilujeme o obnovu a zachování biodiverzity - dokonce i za branami našich továren. Zapojení našich zaměstnanců je klíčové a hraje při tom ústřední roli: každý rok škodováci společně realizují různé projekty, které pomáhají dlouhodobě chránit naše životní prostředí."

Michael Oeljeklaus, člen představenstva Škoda Auto za oblast Výroby a logistiky

Více než 70 000 nových stromků v roce 2023
Již od roku 2007 vysazuje automobilka za každý vůz dodaný zákazníkům v České republice jeden strom, přičemž jejich počet v roce 2021 překonal hranici jednoho milionu. Od roku 2017 se zapojují i prodejci a zákazníci značky Škoda. V roce 2023 bude vysazeno více než 70 000 nových stromků. Vysazené stromy zadržují vodu v půdě, zabraňují erozi a rovněž přispívají k biodiverzitě a zachování rovnováhy ekosystémů. V rámci této iniciativy Škoda Auto ve spolupráci s Nadací Partnerství v letošním roce opět nabízí grantový program, do kterého se mohou na podporu svých projektů přihlásit města, obce, neziskové organizace, školy, národní parky a další instituce po celé České republice. Organizace čerpající finanční prostředky zakoupí sazenice, zatímco Škoda Auto uhradí náklady a bude se podílet na péči o ně.

Výsadbu stromků doprovází dendrologický průzkum, který od roku 2010 probíhá každoročně v průběhu dvou až tří měsíců během léta a podzimu. Tento průzkum v podstatě představuje soupis všech druhů dřevin, tj. celkem více než 1 200 stromů a více než 460 skupin keřů, které se nacházejí na ploše 24 000 m2. Během průzkumu se monitoruje a zaznamenává řada parametrů. Patří mezi ně rod a druh stromu, obvod kmene ve výšce 1,3 metru od paty stromu, jeho výška, fyziologické stáří a další.

Krakonošovy zahrádky - nová iniciativa
V této souvislosti Nadační fond Škoda Auto ve spolupráci s oddělením Řízení značky Škoda Auto a Volkswagen Financial Services v letošním roce také spustil iniciativu na financování projektů nazvanou Krakonošovy zahrádky. Odborným subjektem odpovědným za tento program je Krkonošský národní park. Program se věnuje ochraně přírody a podpoře biodiverzity - například z hlediska druhů v konkrétním prostředí a ekosystémů v určité lokalitě. Města, místní samosprávy a další organizace mohou na financování svých projektů získat grant až do výše 250 000 korun.

Budka pro ohrožené sokoly stěhovavé
Na začátku března se na komín teplárny společnosti Ško-Energo v Mladé Boleslavi po dvou letech vrátil pár ohroženého sokola stěhovavého. Sokolí budku instalovala společnost Ško-Energo ve výšce 168 metrů - sokolí mláďata můžete sledovat prostřednictvím on-line kamery. Sokoli v této hnízdní budce k dnešnímu dni odchovali již 21 mláďat.

Zaměstnanci Škoda Auto aktivně podporují iniciativy v oblasti udržitelnosti
Zaměstnanci automobilky významně přispívají k zachování biodiverzity a ochraně životního prostředí. V rámci programu Škoda Stromky se zaměstnanci v loňském roce zásadním způsobem podíleli na opětovném zalesnění v oblasti tornádem postižené obce Hrušky na jižní Moravě. Vedle toho se zhruba 300 zaměstnanců se svými rodinami každoročně účastní akce Ukliďme Česko v okolí tří českých výrobních závodů společnosti Škoda Auto.