Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Veolia Energie ČR měla nižší zisk, výnosy jí ale vzrostly skoro o polovinu

26. 05. 2023

Celé skupině loni konsolidovaný zisk stoupl téměř pětinásobně, ze 76,3 milionu na 373,3 milionu korun. Výnosy skupině meziročně vzrostly o 5,51 miliardy na 19,82 miliardy korun.

Předseda představenstva společnosti Phillippe Guitard a místopředseda představenstva a generální ředitel Reda Rahma uvedli, že rok 2022 byl velmi složitým obdobím, kdy začátek válečného konfliktu na Ukrajině a jeho dopady na Evropu, společně s dalšími vlivy, citelně zasáhly energetický sektor. Přesto se ale podle nich podařilo dosáhnout uspokojivých hospodářských výsledků.

"Obavy z nedostatku zemního plynu a z dalšího vývoje táhly nahoru ceny nejenom plynu, ale i dalších komodit. Některé ceny se zvýšily několikanásobně a dosáhly na historická maxima," uvedli. Rostly i náklady na dopravu či služby, objevil se dočasný nedostatek některých materiálů, logistické potíže a prodlužování dodacích lhůt.

Vedení firmy uvedlo, že teplárenský sektor také podstatně ovlivnila vládní opatření, z nichž jedním z nejvýznamnějších bylo vyhlášení takzvaného předcházení stavu nouze v teplárenství. "Toto opatření vyžadovalo maximální možné snížení spalování zemního plynu s cílem zachovat teplo a elektřinu pro občany za přijatelných nákladů. Mimořádně jsme tak museli z nákladových důvodů a vyhlášeného opatření zůstat u spalování uhlí nebo se k němu dočasně vrátit," uvedlo vedení podniku.

Hospodářské výsledky skupiny podle něj ovlivnily především ceny paliv. "Ceny uhlí, které je ve skupině stále ještě hlavním palivem, se v roce 2022 pohybovaly na trhu převážně nad hranicí 200 eur za tunu a šplhaly až k částce 300 eur. Pro srovnání v roce 2020 byly ceny kolem 50 eur za tunu. Ceny plynu rostly ještě dramatičtěji. V roce 2022 se cena plynu dostala na více než desetinásobek hodnot z roku 2020," uvedlo vedení firmy. Teplárenství zatěžují také emisní povolenky.

Celkově podnik pro výrobu elektřiny a dodávky tepla vyrobil 18.579 terajoulů tepelné energie, což bylo o 2363 terajoulů méně než v roce 2021. Vzhledem k teplejšímu počasí v roce 2022 prodej tepla klesl meziročně o 1353 terajoulů na 10.533 terajoulů, tedy o 11,4 procenta. Tržby za teplo, kondenzát, stlačený vzduch a technické plyny se zvýšily meziročně o 533 milionů na 6,362 miliardy korun.

Elektrické energie firma prodala 2285 gigawatthodin, což bylo o 69 gigawatthodin méně než v roce 2021. Tržby za elektřinu a služby spojené s její výrobou ale proti předchozímu roku vzrostly více než dvojnásobně, o 3,74 miliardy na 7,36 miliardy korun. Roční objem dodávek chladu dosáhl 19.821 megawatthodin, což bylo o 1524 megawatthodin více než v předchozím roce. Tržby za prodej chladu v roce 2022 činily 50 milionů korun, tedy o sedm milionů korun více než v roce 2021.

Skupina Veolia Energie loni pokračovala v ekologických transformacích výrobních závodů. "Hlavním důvodem byla potřeba splnit nejpřísnější emisní limity od začátku roku 2023 a pokračovat na projektech souvisejících s přechodem teplárenských zdrojů ze spalování uhlí na spalování obnovitelných nebo nízkoemisních paliv nebo ekologicky nejpřijatelnějších paliv. Tyto aktivity směřují k naplnění cílů skupiny směrem k plánovanému odklonu od uhlí do roku 2030 a směrem k cirkulární ekonomice," uvedla firma. Skupina loni vynaložila na investice 2,7 miliardy korun, nejvíce v historii.

"Rok 2023 bude evidentně opět složitý, zejména co se týče cen paliv a vnějších vlivů. Kromě tlaku na ekologizaci průmyslu a ukončení spalování fosilních paliv bude prioritou energetická bezpečnost a soběstačnost, která se dostala do popředí vlivem války na Ukrajině a potřeby snížit závislost Evropy na ruském plynu," uvedlo vedení firmy.

Veolia Energie včetně dceřiných firem dodává teplo a elektřinu domácnostem, institucím a podnikům v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji a také v Praze. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců firmy se meziročně snížil o 112, na konci roku měl podnik 1321 pracovníků.

Skupina Veolia Energie je součástí nadnárodního francouzského koncernu Veolia. Do skupiny patří kromě Veolie Energie ČR také Veolia Energie Praha, Veolia Energie Kolín, Veolia Energie Mariánské Lázně, Olterm & TD Olomouc, Pražská teplárenská nebo Veolia Průmyslové služby ČR.