Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Praha 1: Dotace v oblasti životního prostředí

20. 02. 2024

Dotační program je vyhlášen pro tato konkrétní 4 témata:

Objem finančních prostředků, který je pro tento program k dispozici, je stanoven rozpočtem Městské části Praha 1 a pro rok 2024 činí celkem 550.000,-Kč, z toho 150.000,- Kč pro téma 1 Ekologická výchova a osvěta, 50.000,-Kč je určeno na téma 2 příspěvky na ochranu zvířat a chov včel a 350.000,-Kč na témata 3 a 4 týkající se Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň.