Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

MZe rozdělí obcím 700 milionů korun na stavbu vodovodů či kanalizací

21. 02. 2024

Z celkem čtyř dotačních programů budou moci peníze získat obce, svazky obcí a vodohospodářské společnosti vlastněné obcemi. Například v programu Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III je obcím do 2000 obyvatel připraveno celkem 150 milionů korun.

Peníze budou moci obce využít na stavbu nových vodovodů, úpraven vod, vodojemů či nových zdrojů pitné vody. Program Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III je určen ke stavbě či dokončení hlavních kanalizačních řad nebo čistíren odpadních vod, MZe z něj rozdělí 250 milionů korun.

Na stavbu skupinových vodovodů, navýšení kapacity vodojemů, zdrojů či propojování a posilování vodárenských soustav budou moci obce v programu Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury - Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody získat 290 milionů korun.

Deset milionů korun je pak připraveno v programu Smart Metering - Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Hlásit se do něj mohou ty obce, které si chtějí na vodovodní síť instalovat chytré vodoměry, aby tak regulovaly vodu v místě, kde je jí nedostatek nebo snížily ztráty vody.

Pro to, aby mohly obce o peníze požádat, musí se nejdříve zaregistrovat na Jednotném dotačním portále. Podle MZe je to možné již nyní. Další podrobnosti jsou dostupné na webu MZe.

"Je důležité zajistit obyvatelům dostatek kvalitní pitné vody, a to i s ohledem na změnu klimatu a častěji se vyskytující sucha. Ministerstvo zemědělství proto pokračuje ve svých dlouhodobých programech na výstavbu i modernizaci vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod i na pořízení chytrých vodoměrů," řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

MZe v tiskové zprávě připomnělo, že podle posledních údajů z roku 2022 vodu z vodovodů čerpalo zhruba 96 procent obyvatel v Česku. V domech napojených na kanalizaci pak předloni žilo zhruba 87,3 procenta lidí. Vodovodní řady byly dlouhé více než 81.000 kilometrů a kanalizační sítě asi 51.000 kilometrů.