Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru které nabízí platforma ENERGY-HUB

Zpět na novinky

Aktuálně: Proč bude ČEZ nově nabízet připojení FVE v režimu „negarantovaného výkonu“?

02. 04. 2024

Změna v připojování nových fotovoltaik

Od 3. 6. 2024 největší provozovatel distribuční sítě ČEZ Distribuce mění způsob vyřizování žádostí o připojení výroben elektřiny (např. FVE) k distribuční soustavě na hladině vysokého napětí od 100 kW výše. Nově bude možné připojit FVE v režimu negarantovaného výkonu, pokud s tím bude žadatel souhlasit.

Provoz výrobny elektřiny v režimu negarantovaného výkonu umožní provozovateli distribuční soustavy omezit výstupní výkon FVE (bez kompenzace a náhrady za omezení) v případech, kdy bude hrozit přetížení distribuční sítě. Díky tomu bude možné k distribuční síti připojit více výroben elektřiny.

„Nově tedy budeme žádosti o připojení výroben elektřiny, které by za současných podmínek nebylo možné připojit kvůli nedostatku kapacity nebo ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti distribuční soustavy (v souladu s § 25 odst. 10 a) energetického zákona), posuzovat i z pohledu možného připojení v režimu negarantovaného výkonu. Pokud to bude možné, žadatelům nabídneme připojení podle § 25 odst. 13 energetického zákona,“ komentuje změny ČEZ Distribuce na svém webu.

Na jaké žádosti se vztahuje nový způsob posuzování?

Nový způsob posuzování žádostí  v režimu „negarantovaného výkonu“se vztahuje výlučně k žádostem podaným od 3. 6. 2024 v čase po 08:00 hodin. Žádosti o připojení výroben podané před tímto termínem budou vyřízeny stávajícím způsobem, bez možnosti připojení v režimu

Společnost ČEZ Distribuce s účinností od 3. 6. 2024 aktivuje významné změny v procesu vyřizování žádostí o připojení výroben elektřiny k distribuční soustavě, které souvisí s nově umožněným připojováním výroben s možností omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení při předcházení nebo řešení přetížení v distribuční soustavě (tzv. připojení s negarantovaným rezervovaným výkonem). 

Cílem tohoto opatření je umožnit připojení většího množství výroben elektřiny, zejména z obnovitelných zdrojů energie (OZE), a zvýšit tak podíl kladných vyjádření k žádostem o připojení.

Žádosti o připojení výrobny elektřiny, kterým z důvodu nedostatku kapacity distribuční soustavy či rizika ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu soustavy nebude možné vyhovět tak, že bude žadateli nabídnuto standardní připojení, budou posuzovány i z hlediska, zda stav distribuční soustavy umožňuje jejich připojení s tzv. negarantovaným výkonem. Bude-li tato otázka vyhodnocena kladně, žadateli o připojení bude nabídnuto připojení výrobny v režimu § 25 odst. 13 energetického zákona.

Tento nový způsob posuzování se vztahuje výlučně k žádostem, které byly podány počínaje dnem 3. 6. 2024 v čase 08:00 a dále.